västnyland behöver en gemensam vision

INSÄNDARE, tidningen Västra Nyland, 5.9.2023

För oss har det alltid funnits många möjligheter i Västnyland. Vår närhet till Helsingfors och Åbo, hamnarna och en lång tradition av industriverksamhet gör oss som region mycket intressant.

På näringslivsfronten rör det även på sig. I Ingå har norska företaget Blastr Green Steel omfattande planer för att utveckla Joddböleområdet och i Hangö är hamnen livskraftig. Den gröna omställningen är ett faktum och Västnyland har tack vare sin infrastruktur ypperliga möjligheter att locka till sig fler satsningar som främjar den gröna omställningen.
Vi hoppas att vi i regionen ser vilken potential det finns i dessa projekt och befintliga företag i regionen. Vi behöver fler arbetsplatser för att kunna garantera att det finns närservice hos oss framöver. Vi är ett område som ligger nära huvudstadsregionen så det krävs inte mycket för att få upp ögonen för oss.

Tiderna har förändrats och flera regioner jobbar mer strategiskt tillsammans för att locka till sig företagsetableringar och investeringar i trafiken. Då Västnyland har en mycket god potential så vore det på sin plats att regionen tillsammans skapade en gemensam vision där man skulle lyfta fram hur vi vill utveckla regionen samt vilka behov som finns. Arbetet borde aktivt involvera kommunerna och näringslivet, men även utbildningssektorn eftersom de är alla tre tillsammans viktiga aktörer för att gynna livskraften i regionen.

Flera regioner i Finland har dylika framtidsvisioner. I Österbotten är de kända för sitt klustertänk där Vasaregionens energikluster är det mest etablerade. Det är även i den här riktningen vi tillsammans bör tänka i Västnyland.

Genom en etablerad vision kunde vi enklare föra fram regionen och påpeka på behoven angående infrastruktur. Vi blir tvungna att jobba hårt för att få stamväg 51 och riksväg 25 samt kustbanan utvecklade. Kustbanan har en finansiering tryggad i regeringsprogrammet, men mer kommer att behövas framöver.

Kommunerna i regionen blir tvungna att fundera på företagsutvecklingsbolaget Novagos framtid då Lojo stad bestämt att gå ut ur bolaget. Här öppnas även en möjlighet att utveckla ett bolag som aktivt jobbar för regional utveckling.

Genom ett mer strategiskt arbete tror jag att vi bättre kan marknadsföra oss utåt. Vi har en bra bas som vi kan vara stolta för. Nu måste vi kunna skapa vår regionala berättelse så att den intresserar en större publik. Det är viktigt att komma ihåg att vi måste kunna övertyga att de satsningar som görs här inte enbart gynnar oss utan hela Finland.

Henrik Wickström
Riksdagsledamot, SFP, Ingå
Tommi Knaapinen
Verkställande direktör, Västra Nylands handelskammare

Västra Nyland - 2023-09/05 (vastranyland.fi)