Personer som berörs av sanktioner

Observera att registrering ibland krävs för att få tillgång till listorna!

Förteckning över alla personer och föredrag som berörs av EU sanktionerna: Financial sanctions: Consolidated list https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions_en#list

Amerikanska motsvarigheten: Complete Specially Designated Nationals List https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists

Från Utrikesministeriets sidor finns också inrormation, https://um.fi/pakotteet-maittain/-/asset_publisher/4MioQZzZJNVo/content/ukrainan-tilanne-pakotteet/385142, om sanktioner som berör ersoner (punkt II). Dessa istor uppdateras kontinuerligt.

Från Centralhandelskammarens sidor finns en sammanfattning på information och länkar. https://kauppakamari.fi/vaikuttaminen/venaja-pakotteista-yrityksille/