Juridisk telefonrådgivning


Som Västra Nylands handelskammares medlem har du möjlighet tt anlita gratis telefonrådgivning. velua.

Rådgivningstjänst i samarbete med Helsingforsnejdens handelskammare

Arbetsavtal- och personalärenden
Beskattning, samfundsrätt, avtalsfrågor och revision
Bokföring och ekonomi
Internationella ärenden​​​​

Du kan också kontakta följande företag lokalt

Juridisk rådgivning

Asianajotomisto MK-Law Oy, 040-7416808
info@mklaw.fi

Asianajotomisto Saksa & Savinainen Ky, 019-321714, 050-3511393
heikki.saksa@lakihessu.fi

Revision och bokföring

Mikael Söderlund, Ekenäs, 050 328 1218
mikael.soderlund@redodata.fi