västra nylands handelskammares utbildningar och evenemang

Kurser

Väklommen till Västra Nylands handelskammares utbildning.

Styrkan i vår utbildning är produkternas och tjänsternas kvalitet, sund prissättning i förhållande till kvalitet, mångsidig service och utomordentlig kundbetjäning. Våra utbildare hör till de bästa inom sitt område.

Ur vårt mångsidiga utbud hittar du kurser inom ekonomi och personalförvaltning, beskattning, internationell affärsverksamhet, ledning, styrelsarbete samt försläljning och marknadsföring.

Som handelskammarens medlem kan du delta i utbildningen till ett betydligt förmånligare medlemspris.

Nyhet! Vi har ingått samarbetsavtal med Helsingforsnejdens handelskammare och erbjuder nu även alla de kurser och utbildningstjänster som de produceras till medlemspris. Se kurserna och utbildningstjänsterna här.

Genom att delta i handelskammarens utbildning håller du ditt och företagets kunnande på en uppdaterad nivå.
​​​​​​​


Evenemang

Handelskammaren ordnar tillsammans med olika partners evenemang under hela kalenderåret. Handelskammarens evenemang ger ett utmärkt tillfälle att nätverka och träffa andra företagsrepresentanter från olika branscher. Evenemangen är både kostnadsfira och avgiftsbelagda.Kurser

Evenemang