västra nylands handelskammare

Västra Nylands handelskammare verkar i Hangö, Raseborg, Ingå och Lojo. Vi är en förening som bevakar företagens intressen samt erbjuder företagen våra tjänster. Handelskammaren befrämjar verksamhetsförutsättningarna för näringslivet i regionen och vi bevakar företagens intressen genom att vårt täta samarbete med myndigheterna. Via oss får du din röst hörd!

Vi ordnar tillfällen där du kan träffa andra företagsrepresentanter. Vi ararngerar också högklassiga utbildningar samt andra tillfällen. Vi erbjuder medlemmarna gratis juridisk rådgivning och hjälper företagen att bli internationella.

NÄTVERKA OCH PÅVERKA GENOM ATT ANSLUTA DIG SOM medlem i Västra Nylands handelskammare.


aktuellt

att komma ihåg om olika frånvaron på arbetsplatsen

Arbetstagarna kan vara borta från arbetet av olika lagenliga skäl. Dessa kan t.ex vara familjeledighet, sjukfrånvaro, studieledighet, alterneteringsledighet eller värnplikt. I den här artikeln har vi samlat vad man behöver komma ihåg om de vanligaste frånvarona.

Läs mer

VÄSTRA NYLANDS HANDELSKAMMARE HAR HAFT EN LIVLIG BÖRJAN PÅ HÖSTEN

Västra Nylands handelskammares höst har börjat livligt. Handelskammarens alla tre enheter i Lojo, Raseborg och Hangö har hållit höstens första möten. Även de två utskott, kunskaps- och arbetskraftsutskottet samt trafikutskottet har inlett arbetet.

Läs mer

Västra Nyland behöver en regional vision


”Styrelsen bör besluta i vilken riktning man skall sträva, så att den operativa ledningen kan påbörja de nödvändiga åtgärderna.” Så här enkelt konstaterade min gästande föreläsare i början av veckan under HHJ utbildningen, där vi utbildar företagsledare i styrelsearbete. Under kursen började jag fundera vad det här skulle betyda för en hel region. Vem skulle besluta om i vilken riktning Västra Nyland skall utvecklas? Varje kommun skilt för sig? Hela regionen i gemensamt?
Eller ingen alls?

Läs mer

Styrelsearbetet då man sitter på flera stolar

​​​​​​​
I ett aktiebolag väljer i regel bolagsstämman bolagets styrelse. I onoterade aktiebolag med flera ägare är det vanligt att varje aktieägare nominerar personer till styrelsen som sedan bolagsstämman väljer. I privata aktiebolag med flera andra aktiebolag som ägare nominerar ofta respektive bolag ledamöter till styrelsen, medan kommuner ofta nominerar förtroendevalda från t.ex. stadsfullmäktige att medverka i det kommunala aktiebolagets styrelse.

I dylika fall är det inte ovanligt att det från ägarens sida uppstår förväntningar på att den styrelseledamot som ägaren nominerat ska tillvarata ägarens intressen och springa ägarens ärenden. Hur är det, kan man göra så? Hur ska man som styrelseledamot agera i dylika situationer?

Läs mer