Författarskribent:Tommi Knaapinen | Året då beslut bör göras vid Ingå stålverk

Konkurrensen mellan länder om investeringar är hård, och med förseningar i tillståndsgivningen finns risken att investeringarna rinner utomlands, skriver Västra Nylands handelskammares verkställande direktör Tommi Knaapinen.
Kritik har riktats mot Ingå stålverk från närliggande invånare. Oro för påverkan på närmiljön, stugägare och invånartrivsel har fått mycket medieuppmärksamhet. Diskussionen ger intryck av att majoriteten motsätter sig stålverket. Detta är emellertid en missuppfattning. Lokala invånare som ser "nyfiket positivt" på en möjlig investering i Ingå har nu också trätt fram i offentligheten. På grund av den hårda kritiken har många som tänker positivt varit försiktiga i sina uttalanden.
Framför allt hoppas jag på en konstruktiv diskussion om fördelar och nackdelar. Det är bra om diskussionen är livlig. Att granska investeringen från alla perspektiv säkerställer en bedömning av de samlade effekterna innan slutgiltiga beslut fattas. Men diskussionen måste vara faktabaserad. Om diskussionerna blir för känslofyllda blir dialogen omöjlig. Det är självklart att miljön måste beaktas i projektet och att det måste byggas i enlighet med alla tillämpliga krav och standarder. Därför undersöks alla alternativ. Även om det inte förväntas att fabriken kommer i gång på ett tag måste det lokala politiska beslutsfattandet vara snabbt och pragmatiskt. Viljan att investera i den gröna omställningen är nu stor inom många branscher, men det finns fortfarande få slutgiltiga investeringsbeslut. Konkurrensen mellan länder angående investeringar är intensiv, och med förseningar i tillståndsgivningen finns risken att investeringarna rinner utomlands. Detta har redan inträffat på västkusten.
Kommunala beslutsfattare bör modigt ta chansen och fatta beslut som stöder företagens nuvarande vilja att investera under det här året.
En fabriksinvestering har en positiv inverkan på Ingå, närområdet och hela Finland. Projektets påverkan på den regionala livskraften är den största anledningen till varför många ser positivt på investeringen. Den skulle ha en enorm ekonomisk påverkan på hela området. Utan regional tillväxt ser jag stora hot mot den befintliga servicestrukturen. Om tillväxten uteblir måste den nuvarande nivån på offentliga tjänster minskas. Med en långsiktig plan är det möjligt att öka befolkningen på ett kontrollerat sätt, som vi har sett i Kyrkslätt, där befolkningsökningen förra året var 440 invånare.
Jag ser stödet för fabriksinvesteringar som en regionalpolitisk fråga som har stor betydelse för hela närområdet. Västra Nyland behöver sådana företag som driver ekonomin framåt.
Författaren är verkställande direktör för Västra Nylands handelskammare.