Handelskammarens skattedag

Datum: Onsdag 16.11.2022, klo 9:00 - 16:00
Plats: Kulturhuset, Fenix-salen
Adress: Dalgatan 4, 10300 KARIS

Beskattningens förändringstakt ökar mot slutet av regeringsperioden. I och med att pandemin har lättat har arbetstagarnas rörlighet ökat, men fr.o.m början av år 2023 måste man i internationella situationer ta i beaktande fysiska personers utflyttningsbeskattning samt utländska arbetstagares ökade skattskyldighet i Finland, t.o.m börjande från första arbetsdag.

I en värld som förändras utgör forsknings- och utvecklingsverksamheten en allt viktigare del och regeringen har beslutat stifta ett permanent skatteincitament för att stöda detta jobb, från och med årets början. Man förbereder också en utökning av beskattningsuppgifternas offentlighet, strängare beskattning av dold dividendutdelning som berör affärsverksamhet mellan aktieägare och företag samt förändringar i fastighetsbeskattningen.

Förändringar som berör stora koncerner är bland annat avdragsrätt av räntor, plikten att rapportera beskattningsuppgifter offentligt samt ibruktagande av en global minimiskatt. Inom mervärdesskatten kommer det också att ske små förändringar och även rättspraxisen utvecklas kontinuerligt.

Program

Bokslutsfrågor:

 • Aktuella frågor kring bokföring och bokslut
 • Ändring gällande bokföringsskyldighetens omfattning

 Inkomstskattefrågor

 • Stipendier och understöd i beskattningen
 • Utdelning från FIFEK

 Arbetsgivarfrågor:

 • Arbetsgivarens och arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter i internationella situationer
 • Av arbetsgivaren tecknade frivilliga riskpersonförsäkringar
 • Skattepraxis och skattelättnader gällande bilförmån och cykelförmån

 Övrigt:

 • Skattefrågor gällande användning av faktureringsföretag
 • Moms-ändringar vid årsskiftet

Karl-Johan Sigfrids, Certima Oy

Aktuellt om skattelagstiftning

 • Tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet samt övriga investeringsincentiv i beskattningen
 • Exit tax för privatpersoner som flyttar från Finland samt ekonomisk arbetsgivare i samband med arbetsresor till Finland och dess inverkan på arbetsgivaren.
 • Förändringar i avdragsbegränsningar för räntor samt projekt vad gäller förändringar i dessa.

Övriga förändringar i beskattningen i budgetpropositionen

Nytt skattepraxis

Christian Björkman, KPMG

Aktuellt från bokföringsnämnden

Esg-rapportering

Anders Tallberg, Hanken & SSE Executive Education

Medlemspris 390 € + moms 24 %, Normalpris 490 € + moms 24 %

Anmälning: senast 4.11 

Kursen kan avgiftsfritt avbokas senast fyra vardagar före kursens början.x {{ error }}

Fyll i formuläret nedan och tryck på skicka-knappen:

Tack, formuläret mottogs framgångsrikt!