Västra Nyland behöver en regional vision


”Styrelsen bör besluta i vilken riktning man skall sträva, så att den operativa ledningen kan påbörja de nödvändiga åtgärderna.” Så här enkelt konstaterade min gästande föreläsare i början av veckan under HHJ utbildningen, där vi utbildar företagsledare i styrelsearbete. Under kursen började jag fundera vad det här skulle betyda för en hel region. Vem skulle besluta om i vilken riktning Västra Nyland skall utvecklas? Varje kommun skilt för sig? Hela regionen i gemensamt?
Eller ingen alls?

Efter att jag verkat, nu drygt ett år som verkställande direktör för Västra Nylands handelskammare och bott så gott som hela mitt liv här, skulle man tro att att jag har klart för mig i vartåt vår region strävar, då det gäller näringslivet. Men jag måste erkänna, att jag är konfunderad. Jag vet inte vilken riktning vår region ska ta.


Går vi med på de åtstramningsbehov som t.ex. en nedgång i nativiteten eller en negativ inflyttningstrend för med sig eller väljer vi att satsa på dragningskraft, boendetrivsel och servicenivå för att uppnå en positiv inflyttningstrend i regionen. Strävar vi efter investeringar i grön omställning och nya arbetsplatser eller förhindrar vi dem genom att lämna regionutvecklingen ogjord och i stället godkänna längre arbetsresor? Dessa är typexempel på en utmanande situation då man ska sia om den riktning vi vill uppnå, där ingen på förhand kan sia om slutresultatet av de beslut man tagit.


Det finns inte enbart ett rätt svar på strategiska beslut. Men skulle grannkommunernas beslut kunna vara helt motsatta? Kan grannkommunen göra inbesparingar samtidigt som en annan satsar på tillväxt? Skulle det förorsaka förvirring hos en invånare, ett företag eller t.ex en läroinrättning som överväger att flytta?


Utvecklingen av regionen kräver långsiktigt och strategiskt samarbete. Jag har under de senaste åren följt med hur många andra regionkommuner på bred front jobbar, för att locka till sig nya investerare och för att lobba investeringspengar av staten. Med hjälp av en gemensam vision har de sammanfört regionens mål och åtgärder och detta fungerar som ett mera enhetligt informationsmedel. Visionen är nödvändig för att regionen ska ha en hållbar och långsiktig utveckling,

​​​​​​​
Eftersom vår region har väldigt bra möjligheter att bli framgångsrik, skulle det vara ändamålsenligt att för regionen skapa en gemensam vision, där man skulle framhäva hur vi vill utveckla regionen och vilka behov som finns. I arbetet bör man aktivt ta med kommunerna och näringslivet, men också utbildningssektorn eftersom de alla tre tillsammans utgör viktiga operatörer för regionens livskraft.

Den här artikeln publicerades i Länsi-Uusimaa tidningens kirjoittaja-vieras kolumn