stadgeenligt vårmöte 30.5.2024

Västra Nylands handelskammares stadgeenliga vårmöte hålls 30.5.2024 i Hangö.
Under mötet behandlas vårmötesärenden i enlighet med §5 i stadgarna för Västra Nylands handelskammare. Mötesmaterialet delas ut på mötet. På begäran skickar vi på förhand mötesmaterialet åt intresserade.
Efter de stadgeenliga ärendena presenterar sig Hangö stadsdirektör Petra Ståhl och berättar om sina tankar för Hangös framtid.
Efter mötet äter vi en gemensam lunch i restaurang Beurre.
STADGEENLIGT VÅRMÖTE


Tid torsdagen 30.5.2024 kl 11.00
Plats Beurre lunch & Catering, Smörmagasinet 60, Hangö

Under mötet behandlas vårmötesärenden i enlighet med §5 i stadgarna för Västra Nylands handelskammare. Mötesmaterialet delas ut på mötet. På begäran skickar vi på förhand mötesmaterialet åt intresserade.

Efter de stadgeenliga ärendena presenterar sig Hangö stadsdirektör Petra Ståhl och berättar om sina tankar för Hangös framtid.

Efter mötet äter vi en gemensam lunch i restaurang Beurre.

FÖREDRAGNINGSLISTA


  1. Öppnande av mötet, handelskammarens ordförande Krister Lundqvist
  2. Val av sekreterare
  3. Val av två protokolljusterare och rösträknare
  4. Mötets laglighet och beslutsförhet
  5. Behandling av handelskammarens föregående års verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse
  6. Godkännande av föregående års verksamhetsberättelse
  7. Fastställande av föregående årsbokslut
  8. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet
  9. Övriga ärenden
  10. Mötets avslutandeAnmäl dig här senast 24.5.2024

VÄLKOMMEN TILL HANGÖ!