hur kan arbetsgivaren få information om vem som eventuellt deltar i en strejk? betalar man lön åt en den strejkande vars arbetet förhindras av en politisk strejk

Vad är en politisk strejk?
Med politisk strejk strävar man inte till att påverka på kollektivavtal utan på de politiska beslutsfattarnas, dvs regeringens och riksdagens beslut.