Västra nyland saknar framtidsvision

I konkurrensen med övriga regioner saknar vårt område ihärdighet och vision ur näringslivets synvinkel, konstaterar Knaapinen.