hur kan man annullera, flytta eller avbryta permitteringarna

Det finns inga lagstadgade bestämmelser om hur man ska förfara för att annullera eller flytta en redan meddelad permittering till en senare tidpunkt, eller hur man avbryter tillfälligt en permittering.
Däremot finns det ofta, i kollektivavtalen bestämmelser om annullering, flyttande eller avbrytande av permittering.

Meddelande om permittering
Det är arbetsgivarens plikt att vid mån av möjlighet erbjuda arbete eller utbildning till arbetstagaren, efter att meddelandet om permitteringen delgivits, även då permitteringen redan börjat.

Om arbetsgivaren får möjlighet att erbjuda nytt arbete under tiden då permitteringsmeddelandet gäller, det vill säga före permitteringen börjar, måste arbetsgivaren annullera permitteringen och eventuellt permittera arbetstagaren igen enligt riktlinjerna för meddelandetiderna.

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan alltid också komma överens om att skjuta upp starten av permitteringen eller ändra villkoren för permitteringen.
"Det ursprungliga datumet, xx.xx.20xx för permittering som meddelats xx.xx.20xx, skjuts upp skjuts upp på grund av de tillfälliga jobb som företaget har fått.
Permitteringen börjar den xx.xx.20xx."

Arbetsgivaren kan inte ensidigt beordra arbetstagaren att tillfälligt återgå till arbetet under en pågående permittering, så att permitteringen fortsätter efter det tillfälliga arbetet. Arbetstagaren bör kallas till arbetet och permitteras på nytt.

Ett mera flexibelt tillvägagångssätt är att komma överens med arbetstagaren om att temporärt avbryta permitteringen. Ett temporärt avbrytande av en tidsbegränsad permittering är endast möjlig genom överenskommelse.
​​​​​​​
Det rekommenderas att en överenskommelse om att temporärt avbryta permitteringen ingås före det tillfälliga arbetet inleds. Samtidigt bör man avtala, om hur länge arbetet varar eller ge en tidsuppskattning samt att permitteringen fortsätter utan ett nytt meddelande då det tidsbundna arbetet tar slut.

Exempel på avtalsvillkor om temporärt avbrytande av permittering
"Permittering som börjat xx.xx.20xx. avbryts för tiden xx.xx.20xx-xx.xx.20xx p.g.a de tillfälliga jobb som arbetsgivaren fått.
Efter detta fortsätter permitteringen enligt det ursprungliga meddelandet utan nytt permitteringsmeddelande eller tidsangivelse.
Detta är en fristående översättning av ursprungliga artikeln: Viikon kysymys: Miten lomautuksen voi peruuttaa, siirtää tai keskeyttää? | Helsingin seudun kauppakamari (chamber.fi)

Artikeln är skriven av 19.10.2023Kirsi Parnila
johtava juristi
Neuvontapalvelut
Helsingin seudun kauppakamari