västra nylands handelskammare

Västra Nylands handelskammare verkar i Hangö, Raseborg, Ingå och Lojo. Vi är en förening som bevakar företagens intressen samt erbjuder företagen våra tjänster. Handelskammaren befrämjar verksamhetsförutsättningarna för näringslivet i regionen och vi bevakar företagens intressen genom att vårt täta samarbete med myndigheterna. Via oss får du din röst hörd!

Vi ordnar tillfällen där du kan träffa andra företagsrepresentanter. Vi ararngerar också högklassiga utbildningar samt andra tillfällen. Vi erbjuder medlemmarna gratis juridisk rådgivning och hjälper företagen att bli internationella.

NÄTVERKA OCH PÅVERKA GENOM ATT ANSLUTA DIG SOM medlem i Västra Nylands handelskammare.


aktuellt

Vändagserbjudande: Anmäl två, betala för en!

Läs mer

Nya EU-regler för att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män

”Påverkar de nya EU- reglerna arbetsgivarens möjligheter att bestämma lönen för sina anställda?” Får man fråga vad arbetssökande tidigare haft i lön? I vilket skede har arbetssökande rätt att få veta den planerade lönenivån för jobbet? Bland annat dessa frågor får du svar på i denna artikel.

Läs mer

Författarskribent:Tommi Knaapinen | Året då beslut bör göras vid Ingå stålverk

Konkurrensen mellan länder om investeringar är hård, och med förseningar i tillståndsgivningen finns risken att investeringarna rinner utomlands, skriver Västra Nylands handelskammares verkställande direktör Tommi Knaapinen.

Läs mer

hur kallar vi tillbaka en tillsvidare permitterad arbetstagare till jobbet

Vår arbetstagare har varit tillsvidare permitterad i närmare två månader. Nu skulle vi ha jobb att erbjuda och vi undrar hur vi kallar hen tillbaka till jobbet?

Läs mer