En förändring har skett

Jag blickade tillaka på man egentligen pratat och tänkt i början av året innan coronakrisen. Det fanns mycket orsak till bekymmer och osäkerhet. Nu är bekymren allmänt taget helt annorlunda. Osäkerheten har ökat men det är ändå klart att ekonomin har nått ett rekordbotten. Den snabba kraschen överraskade alla utan förvarning.

Hurudant är ett rättvist samhälle? Min åsikt är att man i Finland alltid strävat till rättvisa beslut om vilka man t.o.m. varit enig. Finlands ekonomi har inte dykt lika brant som övriga Europa, men det är stora skillnader mellan branscherna. Inom servicebranschen har raset varit katastrofalt, affärsverksamheten har t.o.m. stannat upp. Industriproduktionen har påverkats olika, t.ex pappersindustrins situation skiljer sig märkbart från vad som skett inom teknologi-industrin. Ingen vet ännu med säkerhet vad industrins slutliga saldo kommer att vara. Förhoppningsvis återhämtar sig marknaden snabbt och efterfrågan återgår till en normalare nivå.

Återhämtningen av Finlands ekonomi förutspås vara långsammare än i övriga Europa men kraschen var också lindrigare. Helhetssituationen i Finland torde alltså vara lik den inom EU området.

Världen har ändå förändrats. Företagen har säkert funderat på olika scenarier för sin egen del. En stabil företagsverksamhet är samhällets ekonomiska motor. Med skatteintäkterna producerar man all offentlig service och samhällets investeringar. Om företagen inte producerar skatteinkomster kan man inte heller upprätthålla servicen. Det hjälper då inte hur man än skulle låna pengar för att täcka utgifterna, eftersom pengarna inte finns att tillgå för evigt, åtminstone inte till en resonabel ränta. Då betalningsförmågan förminskas brukar lånevillkoren bli hårdare och situationen ohållbar.

I Finland kommer först kommunsektorns stora problem emot. Tyvärr är alternativen här få, uppbyggande förändringar bör ske eftersom vi alla vill att servicen stannar på en god nivå och är täckande. Ur kundens synvinkel har inte det ideologiska tänkandet så stor betydelse vid producerandet av tjänster. Det är skrämmande om gamla sätt att verka inte kan förändras trots att det stora digiklivet tagits överallt. Kvaliteten och kostnadskonkurrensen avgör, vinnarna kan och vill ändra sig, utvecklas och lyckas

 

Eero Hettula