västra nylands handelskammare

Västra Nylands handelskammare verkar i Hangö, Raseborg, Ingå och Lojo. Vi är en förening som bevakar företagens intressen samt erbjuder företagen våra tjänster. Handelskammaren befrämjar verksamhetsförutsättningarna för näringslivet i regionen och vi bevakar företagens intressen genom att vårt täta samarbete med myndigheterna. Via oss får du din röst hörd!

Vi ordnar tillfällen där du kan träffa andra företagsrepresentanter. Vi ararngerar också högklassiga utbildningar samt andra tillfällen. Vi erbjuder medlemmarna gratis juridisk rådgivning och hjälper företagen att bli internationella.

NÄTVERKA OCH PÅVERKA GENOM ATT ANSLUTA DIG SOM medlem i Västra Nylands handelskammare.


aktuellt

Ekonomifrågorna delar kandidaternas åsikter

Fastän man var väldigt enig i valdiskussionen som arrangerades av Västra Nylands handelskammare och Raseborgs företagare, delade ekonomifrågorna också åsikterna bland högerpartiernas kandidater. Valpanelen i Karis Fokus leddes av verkställande direktören Mikael Pentikäinen från Företagarna i Finland.

Läs mer

reformerna i föreningslagen underlättar verksamheten i praktiken

Riksdagen godkände 13.1.2023 vissa ändringar i föreningslagen med vilka man strärvar till att uppdatera lagen till att motsvara digitaliseringens framfart och förenkla skötseln av föreningens ärenden .

Läs mer

övertid - vad är det och hur kompenseras man för det?

Vad är övertid?
Övertid per dygn är vanligtvis arbete som överskrider åtta timmer per dygn. Veckoövertid är arbete som överskrider 40 timmar per vecka. Arbetstidsarrangemangen kan ändå inverka på saken och t.ex i periodarbete blir det övertid först på två veckor då timantalet överskrider 80 eller på tre veckor då timantalet överskrider 120 timmar.

Läs mer

Den för­ny­a­de kon­su­ment­skydds­la­gen om­fat­tar nu även di­gi­ta­la va­ror och tjäns­ter

Reformen av konsumentskyddslagen medförde nya bestämmelser om fel på digitala produkter, tjänster och digitalt innehåll. Dessutom ändrades bestämmelserna om fel när det gäller traditionella köp av varor. De nya bestämmelserna gäller avtal som ingåtts efter den 1 januari 2022.
​​​​​​​ Läs mera här på svenska

Läs mer