västra nylands handelskammare

Västra Nylands handelskammare verkar i Hangö, Raseborg, Ingå och Lojo. Vi är en förening som bevakar företagens intressen samt erbjuder företagen våra tjänster. Handelskammaren befrämjar verksamhetsförutsättningarna för näringslivet i regionen och vi bevakar företagens intressen genom att vårt täta samarbete med myndigheterna. Via oss får du din röst hörd!

Vi ordnar tillfällen där du kan träffa andra företagsrepresentanter. Vi ararngerar också högklassiga utbildningar samt andra tillfällen. Vi erbjuder medlemmarna gratis juridisk rådgivning och hjälper företagen att bli internationella.

NÄTVERKA OCH PÅVERKA GENOM ATT ANSLUTA DIG SOM medlem i Västra Nylands handelskammare.


aktuellt

FÖRHANDLINGAR OM FÖRÄNDRINGAR, PERMITTERINGAR OCH UPPSÄGNINGAR

Under den senaste tiden har många arbetsgivare stött på ekonomiska utmaningar, vilket har lett till behovet av att genomföra deltidsarbete och permitteringar, avskeda anställda eller ändra väsentliga anställningsvillkor med uppsägning som grund. I praktiken är det viktigt att beakta några punkter om samarbete i samband med ovanstående åtgärder

Läs mer

hur kan man annullera, flytta eller avbryta permitteringarna

Det finns inga lagstadgade bestämmelser om hur man ska förfara för att annullera eller flytta en redan meddelad permittering till en senare tidpunkt, eller hur man avbryter tillfälligt en permittering.
Däremot finns det ofta, i kollektivavtalen bestämmelser om annullering, flyttande eller avbrytande av permittering.

Läs mer

Företag som mål för cyberspionage och desinformation

Finländska företag har alltid varit föremål för spionage, men situationen har blivit mer utmanande under de senaste två decennierna när digitaliseringen har infört en ny dimension - cyberspionage.

Läs mer

att komma ihåg om olika frånvaron på arbetsplatsen

Arbetstagarna kan vara borta från arbetet av olika lagenliga skäl. Dessa kan t.ex vara familjeledighet, sjukfrånvaro, studieledighet, alterneteringsledighet eller värnplikt. I den här artikeln har vi samlat vad man behöver komma ihåg om de vanligaste frånvarona.

Läs mer