västra nylands handelskammare

Västra Nylands handelskammare verkar i Hangö, Raseborg, Ingå och Lojo. Vi är en förening som bevakar företagens intressen samt erbjuder företagen våra tjänster. Handelskammaren befrämjar verksamhetsförutsättningarna för näringslivet i regionen och vi bevakar företagens intressen genom att vårt täta samarbete med myndigheterna. Via oss får du din röst hörd!

Vi ordnar tillfällen där du kan träffa andra företagsrepresentanter. Vi ararngerar också högklassiga utbildningar samt andra tillfällen. Vi erbjuder medlemmarna gratis juridisk rådgivning och hjälper företagen att bli internationella.

NÄTVERKA OCH PÅVERKA GENOM ATT ANSLUTA DIG SOM medlem i Västra Nylands handelskammare.


aktuellt

HANGÖ LIVSKRAFTSSEMINARIUM 11.6 - SAVE THE DATE

Läs mer

stadgeenligt vårmöte 30.5.2024

Västra Nylands handelskammares stadgeenliga vårmöte hålls 30.5.2024 i Hangö.
Under mötet behandlas vårmötesärenden i enlighet med §5 i stadgarna för Västra Nylands handelskammare. Mötesmaterialet delas ut på mötet. På begäran skickar vi på förhand mötesmaterialet åt intresserade.
Efter de stadgeenliga ärendena presenterar sig Hangö stadsdirektör Petra Ståhl och berättar om sina tankar för Hangös framtid.
Efter mötet äter vi en gemensam lunch i restaurang Beurre.

Läs mer

Frågor och svar om politiska strejker

Hur kan arbetsgivaren få uppgifter om vilka som möljigen deltar i strejken`Betalar man åt arbetstagaren ln, om hen hindra från arbete p.g.a politisk strejk?

Läs mer

Nya EU-regler för att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män

”Påverkar de nya EU- reglerna arbetsgivarens möjligheter att bestämma lönen för sina anställda?” Får man fråga vad arbetssökande tidigare haft i lön? I vilket skede har arbetssökande rätt att få veta den planerade lönenivån för jobbet? Bland annat dessa frågor får du svar på i denna artikel.

Läs mer


GODKÄND STYRELSEMEDLEM


KAUSIKORTIT