Handelskamrarnas roll är att skapa regionala, nationella och globala samarbetsnätverk för regionens företag.  Handelskamrarna främjar företagens verksamhet och tillväxt med effektiv informationsförmedling och intressebevakning samt genom att producera tjänster och verka som sakkunniga.

 • Handelskamrarnas gemensamma teman för år 2019:
 • Påverkan i valet samt informering av valda kandidater
 • Företagens skattespårutredning fortsätter
 • Handelskammarens framtidsvision och strategi
 • Förberedande för påverkan på landskapsval och riksdagval
 • Utnyttjande av gemensamt medlemsregister
 • Västra Nylands Säkraste arbetsgivare 2019
 • Utnyttjande av digitaliseringen och förbättrande av tillgången på arbetskraft
 • Västra Nylands säkraste arbetsgivare 2019
 • Utnyttjande av digitaliseringen och förbättrande av tillgången på arbetskraft

 

Mål

 • säkra och förbättra verksamhetsförutsättningarna för regionens näringsliv
 • bidra till nya företagsetableringar på orten
 • handha de till handelskammaren tillhörande offentliga och lagstadgade uppgifterna som gäller legalisering av utrikeshandelsdokument
 • samarbetet med närregionernas handelskamrar och övriga aktörer
 • internationalisering samt internationellt samarbete

 

Trafikutskott

 • främja och övervaka ban- väg- och infrastrukturprojekt av vilka elektrifieringen av Hangö-Hyvinge banavsnitt prioriteras och därefter riksväg 25.

 

 Industriutskott

 • förenkla regleringen av näringslivet
 • i maj presenteras Finlands näringslivs (EK) konjunkturbarometer och i samband med den arrangeras ett näringslivsforum
 • Vi kommer att granska hur lagar, förordningar och andra regleringar påverkar företagens verksamhetsförutsättningar och konkurrenskraftens utveckling samt företagens betydelse för samhället.
 • Förbättrande av tillgång på arbetskraft

 

Kunskaps- och arbetskraftsutskott

 • Ändring av yrkesutbildningssystemet
 • arbetskraftens kunnande och utbildning bör utvecklas till att motsvara företagens behov och kunnande
 • strategisk planering av den utbildning som handelskammaren och läroinrättningarna erbjuder
 • nätverk: läroinrättningarna, studeranden samt företagen och övriga handelskamrar
 • Utbildningen anpassas till arbetsplatsernas utbud

 

Lokala handelskammarenheterna i Lojo, Raseborg och Hangö

 • enheterna koncentrerar sig på den lokala intressebevakningen, bildandet av nätverk samt förmedlar information om den egna regionens ärenden
 • verksamheten och påverkan utvecklas i samarbete med städerna

 

Utbildning

 • Vår region omfattas av landets högklassiga utbildningar börjande från HHJ utbildningen
 • Utbildningsutbudet motsvarar efterfrågan och förnyelse
 • marknadsföringen samt försäljningen av utbildningen blir ännu mera målinriktad

 

Medlemstjänster

 • avgiftsfri juridisk rådgivning av jurister: juridiska ärenden, bokförings- och revisionsärenden samt arbetsförhållande frågor och internationell handel

 

Medlemsavgiftsgrunder

En förhöjning på 2 % av handelskammarens medlemsavgiftsgrunder föreslås.