Handelskamrarnas internationaliseringstjänster

Exportföretagens framgångar är viktiga för Finlands framgång. Vi vill för vår egen del stöda och uppmuntra företag i alla storleksklasser att växa och bli internationella.

Marknadsinformation

Vi stöder företagen på nya marknader genom att erbjuda sakkunnig, landsvis och regional marknadsföring via våra nätverk i Finland och världen

Kunnande

Det företagsvisa internationella kunnandet är oerhört viktigt för företagets framgång på den internationella marknaden. Vi deltar aktivt i utvecklandet av företagets kunnande genom att erbjuda olika utbildningar, mentorskap samt annan rådgivning.

Finansiering

Företagen ergjuds offentlig och privat finansiering för tillväxt och internationalisering. Handelskamrarna samarbetar med olika finansieringspartner.

Exportdokument

Handelskamrarna beviljar åt företagen urikeshandelsdokumen, så som EU:s allmänna ursprungsintyg, ATA-carnet tulldokument, legalisering av handelsfakturor samt Force Majeure och övriga specialdokument som handelspartnern eller exportlandets myndigheter fordrar.