VÄSTRA NYLANDS HANDELSKAMMARE HAR HAFT EN LIVLIG BÖRJAN PÅ HÖSTEN

Västra Nylands handelskammares höst har börjat livligt. Handelskammarens alla tre enheter i Lojo, Raseborg och Hangö har hållit höstens första möten. Även de två utskott, kunskaps- och arbetskraftsutskottet samt trafikutskottet har inlett arbetet.

Genom att delta i möten tar du del av kollegernas tankar och åsikter

under höstens möten har vi fått en helhetsbild av de verksamma företagens situation i regionen, om konjunkturernas nedgång och hur man förbereder sig inför vinterns osäkerhet. I många företag är man orolig över förhöjda kostnader och nedgång i orderstocken. Man har också varit tvungen att börja förhandla om förändringar och permitteringar. Den osäkra världsekonomin syns nu också hos företagen i vår region. Det är dock värt att notera att man också oroar sig, för hur man ska kunna behålla sina anställda. Företagen är medvetna om bristen på kunnig arbetskraft och man vill hålla kvar arbetstagarna trots behovet av permitteringar. Många tror starkt på sitt företag och framtiden efter att man tagit sig förbi den kommande recessionen.
Å andra sidan har vi också fått ta del av tidigare års goda resultat och många har, sedan i fjol, kunnat förbereda sig för sämre tider. Dessa branschvisa konjunkturväxlingar nämndes redan i fjol under mötena.

Frivillig verksamhet i handelskammarens enheter och utskott är ett ypperligt sätt att bekanta sig med regionens näringsliv, utveckla sitt egna kunnande och nätverka med andra företag. På enheternas möten har du också möjlighet att direkt diskutera med ledarna för just din stad eller kommun. Stads- eller kommunledningen deltar nästan utan undantag, i enheternas möten. Om du är intresserad av att delta i handelskammarens verksamhet, att du kontaktar oss - tommi.knaapinen@chamber.fi


Handelskammarens fortsätter med intressebevakningen av regionen näringsliv

Vårt mål är att säkerställa goda verksamhetsförutsättningar för regionens företag också då det råder utmanande ekonomiska tider. Centralhandelskammarens Ratkaisuja Suomelle utgör en bra grund för modig förnyelse och bättre verksamhetsförutsättningar. Det förslag till lösning som gjordes under rikdsdagvalet beaktades väl, då man gjorde upp regeringsprogrammet. Större delen av de lösningar som handelskamrarna föreslog, tillämpas nu också i regeringsprogrammets målsättningar.
Lokalt har vi aktivt deltagit i beredningen av den nya AN-reformen samt i utredningsarbetet för utvecklingsbolaget Novagos framtid. Oberoende strukturen på organisationen, bör den huvudsakliga målsättningar vara att säkra en kontinuitet i företagens stöd och vägledning.


Förtydligande av målsättningen för regionutvecklingen

2015 beslöt kommunerna att regionutvecklingen inte längre hör till Novagos arbetsuppgifter. Senast då började kommunerna självständigt utvecklat sin region i syfte att attrahera invånare och näringsliv. Det här har å ena sida påskyndat grannkommunernas investeringar genom en sund konkurrens, men å andra sidan också förorsakat en slags splittring, då en gemensam målsättning saknats.
Splittringen i regionutvecklingen har jag konkret märkt då aktörer som planerat fabriksinvesteringar hört av sig om potentiella lediga områden. I majoriteten av kommunerna har det varit utmanande att svara på dessa förfrågningar, helt enkelt för att försäljningsarbetet görs vid sidan av det egentliga arbetet.
För regionutvecklingens del borde man därför centralisera resurserna och besluta om de gemensamma målsättningarna för regionutvecklingen samt påbörja ett aktivt försäljningsarbete.

Tilläggsuppgifter om handelskammarens verksamhet hittar du på våra nätsidor:
www.vastranyland.chamber.vi
Med vänlig hälsning
Tommi Knaapinen
Verkställande direktör
Västra Nylands handelskammare