Juridisk rådgivning – gratis medlemsförmån

Västra Nylands handelskammares medlemmar har som gratis medlemsförmån tillgång till telefonrådgivningstjänster inom följande områden;

Arbetsförhållande- och personalfrågor
Beskattning, samfundsrätt, avtalsärenden, revision
Bokföring
Internationella ärenden

Rådgivningen ges av lokala sakkunniga samt av Helsingforsnejdens handelskammares jurister.

För att få använda tjänsterna bör man uppge företagets namn samt att företaget är medlem i Västra Nylands handelskammare.

Gå till kontaktuppgifterna