Övriga tjänster

En av Västra Nylands handelskammares viktigaste tjänster är att fungera som informationsförmedlare.

Vi har här samlat flera kontaktlänkar via vilka företag kan få viktig information enligt behov.

Under Utrikeshandel hittar du viktiga informationskanaler angående utrikeshandel.