Medlemsavgiftsgrunder 2022

 

FÖRETAGSMEDLEMMAR
Omsättning milj. ,euro Personal Medlemsavgift 2022
0 – 1,0 173,-
1,0 – 2,0 1 – 10 250,-
11 -> 302,-
2,0 – 10,0 1 – 10 569,-
11 – 50 639,-
51 -> 721,-
10,0 – 20,0 1 – 50 1.191,-
51 – 100 1.728,-
101 -> 2.155,-
>20,0 3.009,-
BANKER OCH FÖRSÄKRINGSBOLAG
1 – 20 753,-
21 – 50 1374,-
51 -> 3009,-
KOMMUNER
0,292 euro/invånare 7 471,- (max)