Medlemsavgiftsgrunder 2020

 

FÖRETAGSMEDLEMMAR
Omsättning milj. ,euro Personal Medlemsavgift 2020
0 – 1,0 165,-
1,0 – 2,0 1 – 10 240,-
11 -> 290,-
2,0 – 10,0 1 – 10 546,-
11 – 50 602,-
51 -> 692,-
10,0 – 20,0 1 – 50 1.144,-
51 – 100 1.661,-
101 -> 2.071,-
>20,0 2.892,-
BANKER OCH FÖRSÄKRINGSBOLAG
1 – 20 697,-
21 – 50 1321,-
51 -> 2892,-
KOMMUNER
0,27 euro/invånare 7 180,- (max)