Medlemsavgiftsgrunder 2020

 

FÖRETAGSMEDLEMMAR
Omsättning milj. ,euro Personal Medlemsavgift 2021
0 – 1,0 169,-
1,0 – 2,0 1 – 10 245,-
11 -> 296,-
2,0 – 10,0 1 – 10 557,-
11 – 50 626,-
51 -> 706,-
10,0 – 20,0 1 – 50 1.167,-
51 – 100 1.694,-
101 -> 2.112,-
>20,0 2.950,-
BANKER OCH FÖRSÄKRINGSBOLAG
1 – 20 711,-
21 – 50 1347,-
51 -> 2950,-
KOMMUNER
0,287 euro/invånare 7 324,- (max)