Ett medlemskap ger många fördelar!

Handelskammaren har tre huvudsakliga uppgifter: påverka, utbildning samt vissa myndighetsuppgifter. Handelskammarnätet är internationellt, vi påverkar via det genom att utarbeta regler och förverkliga dem.  Man kan utnyttja vårt nätverk i alla internationella ärenden som vi samarbetar med våra samarbetskumpaner, bla. Finncham och Enterprise Europe Network eller Business Finland

Handelskammaren har betydande inflytande i alla trafik- och infrafrågor i regionen, både lokalt och nationellt. Vi för fram företagens och näringslivets åsikter och behov till olika instanser och samarbetar i olika frågor med bl.a kommunerna. Genom att vara aktiv eller bli medlem i handelskammarens enheter och utskott kan medlemmarna föra sin talan via handelskammaren.

Medlemmarna får elektroniskt medlemsbrev en gång per månad. Informationsbladet upplyser om aktuella händelser som inverkar på näringslivet. Följ också med våra hemsidor där vi rapporterar om aktuella frågor.

Våra medlemmar erbjuds gratis rådgivning i juridiska och redovisningsmässiga frågor (skatte- och redovisningsärenden, frågor om arbetsförhållanden, avtalsfrågor och allmän juridik, samt varugranskning är specialområden för handelskammarjuristerna).

Handelskammaren ordnar kontinuerligt skolningstillfällen i aktuella frågor. Som medlem har du rätt att delta i dessa skolningstillfällen till förmånliga medlemspriser. Vi erbjuder också webinarer och livestreaming.

Som medlem i Västra Nylands Handelskammare kan du beställa Koulutusonline  med vilken du utvecklar dina kunskaper när och var som helst samt Kauppakamaritieto (bl.a löneberäkning och arbetsförhållande).

Det lönar sig att vara medlem i handelskammaren – medlemsavgifterna är synnerligen förmånliga.
Kontakta oss och vi berättar mera: Eero Hettula 040 551 0416 eller byrån  019-233 222.

Bli medlem

Ansök om medlemskap för ditt företag i Västra Nylands handelskammare med blanketten nedan