Distanskurs: Förskottsuppbörd 2022 – Kalle Sigfrids

Programmet publiceras under hösten

Föreläsare: Karl-Johan Sigfrids, Certima OY

Tid: 10.12 kl. 9-11

Medlemspris: 190 €

Normalpris: 265 €