KOULUTUSTA HALLITUSTYÖTÄ JO TEKEVILLE JA SITÄ HARKITSEVILLE​​​​​​​

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) on Tampereen kauppakamarin ja Hallituspartnerit ry:n yhdessä kehittämä valtakunnallinen hallitustyöskentelyä edistävä ja kehittävä koulutuskokonaisuus, jossa ovat mukana kaikki Manner-Suomen alueelliset kauppakamarit.

Suomessa järjestetään noin 35 hallituskoulutusta tarjoavaa HHJ-kurssia, joille osallistuu vuosittain lähes 650 henkilöä. Kahteen vuosittaiseen HHJ-tutkintoon osallistuu noin 500 kurssin suorittanutta. HHJ:n järjestämä hallituskoulutus soveltuu jo hallitustyötä tekevälle tai sitä vasta harkitsevalle.

Kokonaisvaltainen ja arvostettu hallituskoulutus

Kansainvälisesti tunnustetun hallituskoulutuskonseptin alaisuuteen kuuluu hallitustyöskentelyn kehittämiseen ja aktivoimiseen tähtäävä HHJ-kurssi sekä kurssin oppeja syventävä HHJ-tutkinto, joiden aihealueita ovat mm. hyvä hallintotapa, hallituksen organisointi, strategiatyö sekä yrityksen talouden seuranta ja ohjaus. Lisäksi konseptiin kuuluu hallituksen puheenjohtajan työhön sekä hallituksen johtamiseen ja ryhmädynamiikkaan pureutuva puheenjohtajakurssi. Koulutuskokonaisuuksien asiantuntijoina toimivat niin hallitusammattilaiset kuin myös muut hallitustyön asiantuntijat.