10 goda skäl att ansluta sig till handelskammarenhandelskammaren

 • Varje kontakt är en möjlighet
  Genom nätverk skapar du kontakter till regionens beslutsfattare och får möjligheten att finna nya kunder, partners och experter.
 • Utveckla ditt kunnande
  Du kan erbjuda din personal den mest aktuella utbildningen inom olika områden – allting från beskattning till ekonomi samt ledande till marknadsföring.
 • Goda råd behöver inte vara dyra
  Du får avgiftsfri telefonrådgivning i lag-, företagsjuridiska-, arbetsförhållande- och beskattningsärenden samt stöd och hjälp i krävande utrikeshandelsfrågor.
 • Håll dig uppdaterad
  Genom vårt medlemsbrev och våra hemsidor får du bland de första information om  aktuella ärenden som gäller näringslivet och företag, om guider och utredningar samt om de böcker som utgivits i handelskammarens bokserie.
 • Informationskällor till det dagliga arbetet
  Du har möjlighet att införskaffa till ditt företagsbibliotek färska och tillförlitliga aktualitetsböcker eller ta i bruk den elektroniska “Kauppakamaritieto”-tjänsten varifrån du hittar information om ärenden som gäller bl.a arbetsförhållanden, beskattning, bokföring och löneräkning.
 • Synlighet och flera kontakter
  Du får värdefulla nationella kontakter och synlighet genom att delta i handelskammarens tillfällen, offentliggöranden, utbildning samt via “kauppakamariverkko.fi” – tjänsten. Via Finn-cham nätverket och World Chambers Network kan vi erbjuda dig globala kontakter.
 • Dokument för utrikeshandel
  Handelskamrarna beviljar och legaliserar utrikeshandelsdokument för internationell handel, dessutom får du 50 % rabatt från ATA Carnet tulldokument.
 • Hjälp med internationella avtal
  Du kan beställa från handelskammaren internationella avtalsbotten och guider vid uppgörande av avtal.
 • Tillsammans gör vi intressebevakningen stark
  Handelskammaren ger dig unika och mångsidiga verktyg genom sina nätverk att påverka utvecklingen av näringslivet såväl regionalt som internationellt. Handelskammarens förtroendeuppdrag erbjuder möjligheter att påverka.
 • Medlemsförmåner
  Du beviljas rabatt då ditt företag deltar i utbildning och seminarier samt då du beställer Centralhandelskammarens förtjänsttecken , utrikeshandelsdokument och publikationer.