Arbetsplatsens välmående,

för länge sedan, funderade jag på vilket jobb jag skulle vilja ha. Med framtiden framför mig och i ett läge då jag borde välja studieplats och därmed också yrke. Jag tänkte att jag skulle vilja ha ett trevligt, omväxlande jobb där man kanske kunde resa och som också gav passligt med utmaningar. Det var svårt! Man visste ju inte då man valde hur arbetet och uppgifterna skulle utvecklas och förändras. Någon som var visare berättade att det lönar sig att skaffa sig en utbildning och verkligen kunna något, helst konkret. Det skulle utgöra grunden i fortsättningen om man i arbetet behöver vidareutbilda sig.

Egentligen hördess det där precis likadant då som nu, då man står inför ett val. Man kan inte vara säker på hurudant jobb som erbjuds i framtiden. Arbetet ändrar hela tiden och därmed också kunnandet som behövs, kraven och arbetsgemenskapen.

Algoritmerna sköter rutinmässiga och upprepande åtgärder, lösning och  även krävande arbeten med hjälp av automation och robotik. Till vad  behöver man då kunskap förutom till att bygga och programmera dessa, om ens till det?

Skapande arbetet försvinner inte och då menar jag inte konstnärligt skapande. På kravlistan finns intresse, förmåga till nytänkande och att dra slutsatser, nya lösningar kreativitet, förmåga att lära sig och att ta in nytt. Dessutom behövs interaktiva arbetstagare, social kompetens, empati samt intresse av människor och kommunikation.

Initiativrikedom, utvecklande och kontinuerligt förbättrande av det egna och andras jobb, självstyrning och att kunna hjälpa andra samt teamarbete. I ett framgångsrikt företag finns alla dessa funktioner men inte enbart. Det erbjuds otroligt många alternativ. Dessutom finns det flera olika sätt att nå sina mål på genom att använda sin egen kunskap och utnyttja sin egen fallenhet. Genom att gripa tag i möjligheten kan man nå otroliga resultat och bidra till arbetsplatsens framgång. Det lönar sig att söka efter en passande arbetsplats!

Känslan av att förmå och lyckas, förverkliga det goda i jobbet, ta ansvar, besluta om det egna jobbet och att göra tillsammans är kort en beskrivning på en arbetsplats där också arbetsvälmåendet är på en förvånansvärt god nivå. Var och en ansvarar för sin egen del att arbetsplatserna för med sig välmående och är en bra plats för människan att vistas på.

 

Eero Hettula, Västra Nylands handelskammare