Aktuellt

28.6.2022 Kansainvälisen kasvun kiihdytysohjelman (RRF) rahoitushaku on avattu!

Kansainvälisen kasvun kiihdytysohjelman (RRF) valtakunnallinen rahoitushaku avautui tänään 22.6.2022. EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF) rahoitettavalla kansainvälisen kasvun kiihdyttämisohjelman mukaisella rahoituksella tuetaan digitalisaatiota ja vähähiilisyyttä edistäviä kehittämishankkeita, joilla parannetaan pienten yritysten kasvu- ja kansainvälistymisvalmiuksia. Rahoitushaku on jatkuva ja auki koko Suomessa

14.6.2022 Vaihtelevan työajan työsopimuksia koskevat lakimuutokset

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia siitä, että työntekijällä on kiinteän työajan sijaan vaihteleva työaika. Tällöin työntekijän työaika määrättynä ajanjaksona vaihtelee sovitun vähimmäis- ja enimmäistuntimäärän välillä esimerkiksi niin, että se on 0–30 tuntia viikossa. Työnantajan aloitteesta työaika ei voi olla vaihteleva,

9.6.2022 Hybridivaikuttaminen voi romahduttaa yrityksen toimintakyvyn – näillä keinoilla yritykset voivat ehkäistä hybridivaikuttamista 09.06.2022

Maailmalla on eletty jo pitkään yrityksiin kohdistuvan tietojen kalasteluyritysten kulta-aikaa ja vallitseva maailmantilanne voi pahentaa jo ennestään vaikeaa tilannetta. Esimerkiksi Suomen ja Ruotsin Nato-hakemusten käsittelyajan pitkittyminen voi altistaa erityisesti Venäjän vastatoimille hybridivaikuttamisen muodossa. Pahimmillaan hybridivaikuttaminen voi romahduttaa yrityksen toimintakyvyn. Keskuskauppakamari on

9.6.2022 Energibeskattning – guide för kunder

9.6.2022 Energiaverotus asiakasohje 2022

8.6.2022 Tilapäinen suojelu on tarkoitettu Ukrainasta sotaa pakeneville henkilöille.

Tilapäistä suojelua voidaan myöntää: Ukrainan kansalaisille, jotka eivät voi palata takaisin Ukrainaan Venäjän hyökkäyksen takia. Euroopan unionin ja Schengen-sopimuksen ulkopuolisten maiden kansalaisille ja kansalaisuudettomille, jotka ovat oleskelleet Ukrainassa laillisesti ja joiden paluu lähtömaahan turvallisesti ja pysyvästi ei ole mahdollista. Ukrainalaisten

8.6.2022 Työsuhteen päättäminen sopimuksella

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Kysymys Voiko työnantaja vapaasti sopia työsuhteen päättämisestä työntekijän kanssa? Mitä asioita sopimuksessa tulisi tällöin huomioida? Vastaus Työsopimus voidaan yksipuolisten toimien lisäksi päättää myös työntekijän ja työnantajan yhteisellä sopimuksella. Tällä tavalla usein vältetäänkin mahdolliset

8.6.2022 Pitääkö arkipyhiltä maksaa työntekijälle erillistä korvausta? 

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Kysymys Pitääkö arkipyhiltä maksaa työntekijälle erillistä korvausta? Vastaus Itsenäisyyspäivän viettämistä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä koskee oma erityislakinsa. Itsenäisyyspäivä onkin ainoa lain nojalla palkallinen vapaapäivä, edellyttäen kuitenkin, että se muutoin olisi ollut työntekijän työpäivä.

8.6.2022 Pitääkö arkipyhiltä maksaa työntekijälle erillistä korvausta?

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Kysymys Pitääkö arkipyhiltä maksaa työntekijälle erillistä korvausta? Vastaus Itsenäisyyspäivän viettämistä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä koskee oma erityislakinsa. Itsenäisyyspäivä onkin ainoa lain nojalla palkallinen vapaapäivä, edellyttäen kuitenkin, että se muutoin olisi ollut työntekijän työpäivä.

8.6.2022 Kulujen aktivointi ja käsittely vuosikuluina kirjanpidossa

TEKSTI Kerbs Teija Kirjanpidon asiantuntija JULKAISTU: 14.4.2022 Kysymys Kun rakennuksia, huoneistoja tai tuotantokoneita korjataan, niin koska kulut aktivoidaan tai käsitellään vuosikuluina kirjanpidossa? Vastaus Rakennukset Aktivointipakon alaisia menoja ovat omaisuuden perusparantamiseen liittyvät menot, kuten korjausmenot, joilla rakennuksen laatutasoa nostetaan aiempaa korkeammaksi. Vuosikuluina