Aktuellt

23.7.2020 Kauppakamarin talouskatsaus

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki. Kuva: Liisa Takala Kauppakamarin neljännesvuosittain julkaistavassa talouskatsauksessa käydään läpi ajankohtaista taloustilannetta Suomessa ja ulkomailla. Tässä katsauksessa keskitytään epävarmuuteen maailmantaloudessa ja sen talousvaikutuksiin. Epävarmuutta on mitattu maailmankaupan laskun, rahoitusmarkkinoiden heilahtelun, kuluttajien luottamuksen, lehtitietoihin perustuvan epävarmuusindeksin sekä kauppakamarien

17.6.2020 Stadgeenligt vårmöte

11.6.2020 Yritysten kustannustuki

11.6.2020 Arvonlisäveron takaisinhaku

Lainaa vai tukea koronaviruksen aiheuttamasta tulonmenetyksestä – käsittely kirjanpidossa   Yritys voi pyytää vuoden 2020 tammi-, helmi- ja maaliskuussa maksamiaan arvonlisäveroja takaisin tekemällä maksujärjestelypyynnön. Yritys maksaa palautetun arvonlisäveron myöhemmin takaisin Verohallinnolle maksujärjestelyn kautta. Pyynnön maksujärjestelystä voi tehdä OmaVerossa 26.5.2020 alkaen.

11.6.2020 Työnantajavelvoitteet konkurssissa

Työnantajan konkurssi on työsopimuslaissa erikseen säädetty irtisanomisperuste. Konkurssitilanteessa sekä konkurssipesä että työntekijä voivat irtisanoa työsopimuksen 14 päivän irtisanomisaikaa noudattaen. Irtisanomisperusteeksi riittää työnantajan asettaminen konkurssiin, eikä muita perusteita edellytetä. Työsopimusten irtisanominen konkurssiin vedoten on mahdollista konkurssiin asettamishetkestä lukien. Pesänhoitajan on yleensä

5.6.2020 Hallituksen lisätalousarvio on kaksiteräinen miekka

 3.6.2020 | K3 VIESTINTÄ Hallitus päätti vuoden neljännestä lisätalousarvioesityksestä 2.6.2020. Hallituksen lisätalousarvio on poikkeuksellisen suuri. Lisätalousarvioesityksellä käynnistetään 5,5 miljardin euron toimenpidekokonaisuus, jolla pyritään tukemaan talouden elpymistä. Lisätalousarviossa esitetään sekä akuutteja kriisinhoidollisia, että taloutta elvyttäviä toimia. Esimerkiksi akuuttia tilannetta helpottamaan tarkoitettua kustannustukea koskevaan lakiesitykseen varataan 300 miljoonaa euroa.  SPECIAL FOR

3.6.2020 Kauppakamarikysely: Paikallisen sopimisen lisääminen ja työvoimakustannusten alentaminen parasta lääkettä Suomen kilpailukyvylle

3.6.2020 | K3 VIESTINTÄ Paikallisen sopimisen laajempi mahdollistaminen sekä työvoimakustannusten alentaminen nousivat selkeästi parhaiksi keinoiksi, kun yritykset arvioivat, mitkä vaikuttaisivat myönteisesti Suomen kilpailukykyyn ja elinvoimaisuuteen. Kauppakamarien jäsenyrityksilleen tekemässä kyselyssä paikallista sopimista piti myönteisenä tai erittäin myönteisenä 92 prosenttia yrityksistä. Työvoimakustannusten alentamista ansiotuloverotuksen

27.5.2020 Korona värisyttää työllisyyslukuja – Suomen työmarkkinatilanteelle luvassa vaikeita aikoja

27.5.2020 | K3 VIESTINTÄ Työllisyys on 40 000 työllisen päässä hallituksen asettamasta tavoitteesta. Luku käy ilmi Keskuskauppakamarin työllisyystavoitelaskurista, jossa seurataan hallituksen työllisyystavoitteen etenemistä. Työllisyysasteen kehitystä voi seurata osoitteessa www.tyollisyystavoite.fi Tilastokeskuksen julkaisemiin työllisyyslukuihin. Tänään julkaistut työllisyysluvut osoittavat, että työllisyysasteen trendi nousi sen ollessa 73,5 prosenttia vuoden 2020 huhtikuussa. Työttömyysasteen trendi oli 6,8 prosenttia huhtikuussa 2020.  ”Koronakriisi ei konkretisoidu vieläkään työllisyystilastoissa. On ollut kuitenkin jo pitkään selvää, että koronakriisi tulee vaikuttamaan työmarkkinoihin. Mutta niin työttömyyden kuin työllisyyden trendit eivät vielä kerro kehityksestä heikompaan. Nyt pitää katsoa tilastojen taakse”, Keskuskauppakamarin

26.5.2020 Korona ja maailmantalous – OECD katsaus

26.5.2020 Kauppakamarikysely: Yrityksiltä tuki voimakkaalle veroelvytykselle

19.5.2020 | K3 VIESTINTÄ Voimakkaat verotoimenpiteet, kuten tuloveron alennukset, kotitalousvähennyksen kasvattaminen ja ravintolaruoan ja anniskelun tilapäinen alv-alennus ovat kauppakamarien jäsenyritysten mielestä tehokkaat elvytyskeinot, kun koronan jäädyttämää taloutta yritetään polkaista taas käyntiin. Myös tiestön ja raideliikenteen korjaus- ja parannusinvestoinnit saivat kyselyyn vastanneilta myönteisen