Aktuellt

1.6.2021 Suuri Veroselvitys

28.5.2021 Hyödynnä tarjolla olevia julkisia rahoituslähteitä yritystoiminnan eri vaiheisiin

Hyödynnä tarjolla olevia julkisia rahoituslähteitä yritystoiminnan eri vaiheisiin TEKSTI Marin-Hyppönen Johanna Asiantuntija   JULKAISTU: 3.5.2021   Maailmanlaajuisen koronapandemian pitkittyminen on aiheuttanut yrityksille monenlaisia haasteita, mutta samalla se on tuonut myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Yritysten kannattaa hyödyntää tarjolla olevia julkisia rahoituslähteitä ja palveluita,

28.5.2021 Grön finansiering och EU:s taxonomi – Byråkrati eller möjlighet

Grön finansiering, ur ett europeiskt perspektiv, har sin grund i EU:s Sustainable Finance Framework och dess målsättning att främja hållbara investeringar samt unionens grundläggande hållbarhetsmål att vara världens första klimatneutrala block 2050. I korthet utgörs grön finansiering av finansiella produkter

28.5.2021 Hyödynnä tarjolla olevia julkisia rahoituslähteitä yritystoiminnan eri vaiheisiin

Hyödynnä tarjolla olevia julkisia rahoituslähteitä yritystoiminnan eri vaiheisiin TEKSTI Marin-Hyppönen Johanna Asiantuntija JULKAISTU: 3.5.2021 Maailmanlaajuisen koronapandemian pitkittyminen on aiheuttanut yrityksille monenlaisia haasteita, mutta samalla se on tuonut myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Yritysten kannattaa hyödyntää tarjolla olevia julkisia rahoituslähteitä ja palveluita, joiden avulla

28.5.2021 Aineeton omaisuus kasvun vauhdittajana

  Aineeton omaisuus linkittyy tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen eli innovaatiotoimintaan ja luovuuteen, niiden tulosten käyttämiseen, tuottavuuden kasvuun ja yritysten ja toimialojen rakenteisiin. Euroopan unionin teollisoikeusvirasto EUIPO:n tutkimuksen mukaan noin 60% suurista yrityksistä omistaa aineetonta omaisuutta, mutta pk-yrityksistä vain alle 9

28.5.2021 Työhönpaluu lomautuksen päättyessä

Menettely lomautuksen päättämisessä riippuu siitä, onko lomautus määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva. Määräaikainen lomautus on tehty tietyksi ennalta määritellyksi ajaksi ja toistaiseksi voimassa olevan lomautuksen kesto on vain arvioitu. Määräaikaisen lomautuksen päättyminen Kun työntekijä on lomautettu määräaikaisesti, on jo lomautusilmoituksella

28.5.2021 Undantag avseende tidpunkten för och ordnandet av stämma

Riksdagen har 27.4.2021 antagit en lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen (ABL), lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra lagar gällande sammanslutningar. Lagen ersätter den tidigare temporära lagen (677/2020) och medför en större frihet för sammanslutningar att

18.5.2021 Liikenteen verouudistus tuomassa yli 500 miljoonan euron lisäkustannukset tavaraliikenteelle

Valtiovarainministeriön työryhmän raportissa hahmotellaan dieselpolttoaineeseen massiivista veronkorotusta. Dieselöljyn verotasoa korotettaisiin asteittain 37 senttiä litralta ja polttoaineverot sidottaisiin indeksiin. Yhteisvaikutuksena toimet nostaisivat maanteiden tavaraliikenteen kustannuksia noin 510 miljoonalla eurolla vuodessa. Elinkeinoelämän ja logistiikan näkökulmasta esitys on kestämätön. Suomi on viennistä riippuvainen

18.5.2021 Suomen kestävän kasvun ohjelma

18.5.2021 Vasikointia tai välittämistä