Aktuellt

19.1.2022 Kilpailukieltosopimuksia koskeva muutos tuli voimaan – hyödynnä siirtymäaika

Työnantajan on jatkossa maksettava työntekijälle korvausta kaikista kilpailukieltosopimuksista. Korvausvelvollisuus koskee siirtymäajan jälkeen myös ennen lain voimaantuloa tehtyjä eli niin sanottuja vanhoja kilpailukieltosopimuksia. Siirtymäaika kestää vuoden, joten vanhoihin kilpailukieltosopimuksiin korvausta sovelletaan 1.1.2023 alkaen, jos niitä ei ole sitä ennen irtisanottu. Työnantajan

7.1.2022 Yrityskehitys Länsi-Uudellamaalla

Suomessa kerättiin 101 miljardia euroa vuonna 2019 veroja ja verojen luonteisia maksuja. Keskuskauppakamarin selvityksen mukaan näistä tuloista yritykset maksoivat ja tilittivät 69 miljardia euroa. On siis täysin selvää ja taloutemme elinehto, että valtion ja kuntien kannattaa pitää huolta elinkeinoelämän kilpailukyvystä

22.12.2021 Fridfull Jul och Gott Nytt År

I Finland samlades under 2019, 101 miljarder euro i skatter och betalningar av skattemässig karaktär. Enligt Centralhandelskammarens utredning betalade och redovisade företagen 69 miljarder euro. Företagen betalade större delen av alla utgifterna för stats- och kommunalförvaltningen. Det här är bra

22.12.2021 Tarkastele oman pääoman riittävyyttä ennen tilikauden päättymistä

Takanamme on muutama erityisen haasteellinen vuosi muun muassa koronasta johtuen. Jos tilikauden tulos muodostuu negatiiviseksi eikä yhtiöllä ole taseessa jäljellä edellisinä vuosina kertyneitä voittovaroja eikä vapaan oman pääoman rahastoja (joista yleisin on sijoitetun vapaan pääoman rahasto) ole, oma pääoma saattaa

22.12.2021 Verovapaat henkilökuntaedut monipuolistuvat

Työntekijöille annetuista verovapaista henkilöeduista säädetään tuloverolaissa. Harrastus- ja virkistystoiminnan lajikirjon monipuolistuminen tuo käyttöön uusia erilaisia etuja. Koronan myötä etätyö sekä liikkumisen rajoitukset ovat tuoneet henkilökuntaetujen piiriin myös virtuaalisesti järjestettävät tapahtumat. Oikeuskäytäntö ja verohallinnon ohjeistus selventävät näiden uusien etujen verovapauden kriteerejä.

22.12.2021 Mikä on asiakirja-aukko sopimuksessa

Asiakirja-aukko terminä voi tuntua hieman kummalliselta mutta lähes joka sopimukseen niitä jää. Sillä tarkoitetaan sitä, että sopimuksessa voi jäädä jokin kauppasuhteeseen liittyvä asia kokonaan kirjaamatta tai se sovitaan epäselvästi.  Sopimisen puute voi johtua vahingosta, tai joskus jopa tarkoituksellisesta menettelystä. Osaavampi

22.12.2021 Perhevapaauudistus – mitkä ovat keskeiset muutokset?

Perhevapaauudistus on tulossa voimaan 1.8.2022 ja uusia säännöksiä sovelletaan pääsääntöisesti silloin, kun lapsen laskettu syntymäaika on 4.9.2022 tai sen jälkeen. Äitiysvapaa ja isyysvapaa poistuvat, ja tilalle tulevat raskausvapaa sekä kiintiöt vanhempainvapaaseen. Lisäksi työsopimuslakiin tulee uusi omaishoitovapaa. Raskausvapaa Raskausvapaan kesto on

9.12.2021 Stadgeenligt höstmöte16.12

20.10.2021 Rahtiongelmat ovat nyt yritysten riesana ja siksi kustannustaakka on saatava kuriin

Yritysten logistiikkaongelmat sekä vaikeudet tuotanto- ja hankintaketjussa ovat kasvaneet viime keväästä. Perimmäinen syy on globaalin pandemian aiheuttama tavaravirtojen seisokki, kun kysyntä hiipui ja satamia suljettiin. Siitä seurannut kysynnän nopea käynnistyminen on vaikuttanut siihen, että laivat seisovat nyt satamissa ja hinnatkin

20.10.2021 Etätyöohjeet ajan tasalle

JULKAISTU: 18.10.2021 (Helsinginseudun kauppakamarin neuvontapalvelu) Laaja etätyösuositus päättyi 15.10.2021 ja vastuu terveysturvallisesta työnteosta siirtyy vahvemmin työpaikoille. Tästä eteenpäin työnantaja lähtökohtaisesti päättää, miten asiat työnteon osalta jatkuvat. Maltilla kannattaa edetä, sillä virukselta suojautuminen on edelleen tarpeen huomioida siirryttäessä lähityöhön. Edelleen on syytä