Aktuellt

8.4.2021 ”Taloudellinen työnantaja” -tulkinta käyttöön Ruotsissa 1.1.2021 – ilmainen tietoisku

31.3.2021 Ny samarbetslag på kommande

Vad har vi och vad får vi? (skriven av Heidi Furu, DKCO) Den nuvarande lagen upplevs vara både svårtolkad och komplicerad. Man har närmast uppfattat den som en ”förfarande-lag” där man fokuserar på formella regler och tidsfrister. Lagen har kritiserats

31.3.2021 Det nya visselblåsningsdirektivet – vad är det och vad innebär det?

Under hösten 2019 antog europeiska rådet nya regler för att skydda visselblåsare. De nya reglerna, som träder i kraft under år 2021, ställer krav på säkra kanaler för rapportering av oegentligheter inom såväl privata som offentliga organisationer och myndigheter. Vad

31.3.2021 Prissättning av konkurrensförbudsavtal

Arbetssätt, karriärutveckling och arbetsliv är under ständig förändring. Det moderna samhällets arbetsmodell har sänkt tröskeln för att byta jobb och en lång karriär hos samma arbetsgivare fram till pensionsåldern är inte längre eftersträvansvärt i samma utsträckning som förut. Ett rörligt

31.3.2021 Arbetstagarens agerande i sociala medier – advokatbyrå DKCO

Skamligt nog erkänner jag att jag surfar i medeltal 4,5 timmar per dag på min telefon –halva min vakna fritid inser jag nu. Till mitt försvar går inte all tid åt till hundvideor, utan ibland används telefonen också till nyttiga

30.3.2021 Milloin luottotappio on kirjattava ja miten

Teija Kerbs Kirjanpidon asiantuntija / Helsingin seudun kauppakamari 30.3.2021 Pandemian yhä jatkuessa ovat usean yrityksen kassat huvenneet ja maksuvaikeudet lisääntyneet. Konkursseilta ei myöskään vältytä, ja saneerausmenettelyyn on hakeutunut kasvava määrä yrityksiä. Säännöllisellä perinnällä on nyt jos koskaan tärkeä merkitys. Säännöllinen

29.3.2021 Whistleblowing tulee

Mikä on Whistleblowing-kanava? Whistleblowing-kanavan avulla voidaan paljastaa erilaisia organisaatiossa tapahtuvia väärinkäytöksiä, jotka eivät muuten tulisi tietoon. Samalla väärinkäytösten paljastaja saa suojelua. Whistleblowing-direktiivin myötä kanavan käyttöönotto laajenee. Tiettyjen alojen, kuten finanssialan, toimijoilla kanava on täytynyt olla jo aiemmin. Toimivalla väärinkäytösten paljastamiskanavalla

29.3.2021 Lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus työntekijän oleskelulupaan

Ulkomaalaisen työntekijän, etenkin kolmannen maan kansalaisen, irtisanomisessa ja lomauttamisessa tulee ottaa huomioon näiden vaikutus työntekijän oleskelulupaan ja työnteko-oikeuteen Suomessa. Työpaikan vaihtaminen, kun henkilöllä on työntekijän oleskelulupa. Työntekijä voi vaihtaa työpaikkaa työsuhteen päättymisen jälkeen ja lomautuksen ajaksi, jos hänelle on myönnetty

15.3.2021 Tilläggsfinansiering till företagsstöden kan sökas

17.2.2021 Baltian maat ja niiden markkinamahdollisuudet kiinnostavat suomalaisia yrityksiä

Baltian maat ja niiden markkinamahdollisuudet kiinnostavat suomalaisia yrityksiä Koronapandemia on lisännyt suomalaisten yritysten kiinnostusta Baltian maihin, jotka sijaitsevat lähellä Suomea. Viro tarjoaa edelleen markkinamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille Virossa hallitus on vaihtunut. Koronapandemia koettelee maata. Koronapandemian hoito ja talouden tervehdyttäminen ovat uuden