Krister Lundqvist fortsätter som ordförande

Västra Nylands handelskammares styrelse 2021

Ordförande: Krister Lundqvist, Selcast Oy Ab (Raseborg)

Medlemmar:

Raseborg: Tommi Knaapinen, Ralf Ajalin Oy
Hangö: Kristian Seppänen, Harald Pihl och Joachim Lund, ViskoTeepak
Lojo: Jari Nikkinen, Sappi Europe och Tiina Jokisuu Nordea bank Abp