Sysselsättning och ekonomi

Enligt Nylands TE byrå fanns det i Juni i Västra Nyland 3870 arbetslösa, med varierande arbetslöshetsprocent från Ingås 7.2 till Hangös 9.8. Där finns potentiell arbetskraft för vår region, men enligt EK:s konjunkturbarometer uppgav ändå  regionens företag arbetskraften som det mest signifikanta hindret för tillväxt. Här finns det mycket att förbättra! Arbetslösheten är ingen sjukdom, alla har rätt till arbete men är det också en plikt? Måste alla arbeta och hur skall man fördela inkomsterna? Lösningen måste vara rättvis och jämlik. Vem bestämmer vad som är rättvist, jämlikt och människovärdigt? Om dessa kriterier verkar det finnas många åsikter i samhället. Alltså åsikter – det är lätt att anse att den egna åsikten är samma sak som sanningen. Det lönar sig dock också att ta andras synpunkter i beaktande.

Vi vet att den arbetslösas utbildning inte alltid stämmer överens med de kunskapskrav man har för lediganslagna jobb. Jag uppmanar alla som råkat ut för detta dilemma att bekanta sig med de möjligheter som finns. Ni kanske blir överraskade. Potentiella arbetstagare bör man också kunna anställa från utlandet, den nuvarande bedömningsproceduren är föråldrad. Jag stöder möjligheten att anställa den bästa möjliga arbetstagaren – ibland kan det vara en utlänning.

Ekonomins tillväxtfart håller redan på att bli långsammare inom euroområdet men eftersom vi är en aning efter i den ekonomiska cykeln syns den ännu inte här i Finland.  Det är väldigt viktigt att vi inte försummar vår möjlighet till en stadig tillväxt. Ett handelskrig skadar oss eftersom vi är beroende av världsekonomin. Därför lönar det sig inte att brösta upp sig eller hota när man utvecklar det egna hemboets ärenden. Då världshandelns hotbilder är klara bör man koncentrera sig på att skapa positiva faktorer, man uppnår bättre sina mål genom förhandlingar. Politisk osäkerhet finns det tillräckligt av även utan kriser på hemmaplan. Som sensommarläsning rekommenderar jag Harars verk Homo Deus och Homo Sapiens. Världsbilden breddas.