Efter sommaren

Förändringarna i världen präglar också arbetslivet. Den nya regeringen och EU ordförandeskapet för med sig bråda tider i Finland och Finlands betydelse internationellt är på en normalt högre nivå. Vi följer förstås noggrant med allt nytt som är på kommande och som förbereds. Hösten blir intressant och livlig.

Arbetsplatser erbjuds i Västra Nyland. Jag utförde en förfrågan om arbetskraftsbehovet. I många företag har man anställt och ännu under detta år kommer man att anställa mera personal. Det verkar också finnas ett behov i fortsättningen av att anställa personal istället för dem som går i pension, men även tillväxt ses.

Vi gör i samarbete med Laurea en lite bredare utredning, som  kommer att användas som grund för uppskattningarna om framtidens arbetskraftsbehov. Vänligen svara på förfrågan då den kommer, så att vi bättre kan styra utvecklingen av utbildningen.

Teknisk utbildning erbjuds

Novia ordnar på hösten två kurser inom teknologi branschen, tilläggsuppgifter om utbildningen finns här. Vi uppmanar företagen att ta vara på möjligheten. Det är helt klart att det är betydelsefullt att dessa kurser fylls då vi söker teknisk utbildning till regionen. Företagen har ännu tid att anmäla sig och det finns säkert plats för alla intresserade. Utnyttja möjligheten!

Likaså finns det ännu många lediga platser inom tekniska utbildningen i yrksesskolorna Axxell och Luksia. Kanske det i er omgivning finns flera personer som lämpar sig för branschen. Man kan tillämpa nya och flexibla läroavtalsmodeller, utnyttjandet av dessa är till fördel för alla parter.

God fortsättning på sommaren!

Eero