Förändring har skett

Jag tänkte tillbaka på vad man pratade om  och tänkte i början av året, tiden före coronaviruset. Det rådde mycket oro och osäkerhet. Nu verkar oron allmänt taget vara annorlunda. Osäkerheten har bara ökat men det är ändå klart att ekonomin har varit på gropens botten. Den snabba kraschen överraskade alla, i början av året fanns inget tecken på detta.

Hurudant är ett rättvist samhälle? Jag anser att man i Finland alltid strävat till rättvisa beslut, om vilka man t.o.m varit eniga. Finlands ekonomi har inte gått lika kraftigt nedåt som i övriga Europa, men det finns stora variationer mellan olika branscher. Inom servicebranschen har fallet varit katastrofalt, affärsverksamheten har t.o.m stannat. Industriproduktionen har påverkats mycket varierande, t.ex pappersindustrins situation skiljer sig märkbart från teknologi-industrins händelser. Inom handelsbranschen har man t.o.m nått rekordresultat. Ingen vet ännu säkert vad industrins slutliga saldo kommer att bli. Hoppas marknaderna återhämtar sig snabbt och att efterfrågan återvänder till en normalare nivå. Återhämtningen av den finska ekonomin förutspås vara långsammare än i övriga Europa men kraschen var också mindre. Helhetssituationen kan alltså vara ganska lika i Finland som i övriga Europa.

Världen har ändå förändrats. Företagen har säkert funderat på olika scenarier för sin egen del. En sund företagsverksamhet är samhällets ekonomiska motor. Med skatteinkomster producerar man alla offentliga tjänster och samhällets investeringar. Om företagen inte producerar skatteinkomster kan man inte heller upprätthålla tjänsterna. Det hjälper inte hur mycket man skulle låna pengar till att täcka utgifterna eftersom det inte finns en outsinlig källa att hämta ifrån, åtminstone inte till rimlig ränta. Då betalningsförmågan blir svagare brukar lånevillkoren bli hårdare och situationen blir utom kontroll. Som första kommer kommunsektorns stora problem i Finland emot. Tyvärr är alternativen få, strukturella förändringar bör göras, eftersom vi alla vill att kvalitativ och heltäckande service kvarstår. Ur kundens synvinkel har ideologiska tankar inte stor betydelse i produktionen av tjänster. Det är skrämmande om det inte går att ändra på gamla tillvägagångssätt trots att det överallt nu tagits det omtalade digiklivet. Kvaliteten och kostnadskonkurrensen avgör, vinnarna kan och vill förändras, utvecklas och lyckas.