Elvytys ja vastuu

Vaikeista asioista päätettäessä vastuu on raskasta kantaa ja on vaikeaa löytää vastuun kantajia. Jatkan tästä teemasta, josta Jouko Lindholm kirjoitti muutama päivä sitten. Päätöksiä on tehtävä ja niitä kannattaa tehdä, koska siten yhteiskuntamme kehittyy ja menestyksemme on niistä riippuvainen. Kannatamme Suomessa varsin laajasti tasa-arvoisuutta ja oikeudenmukaisuutta.

Elvytys vaikuttaa moninkertaisena yhteiskunnassa. Oletetaan vaikka kaupungin tekevän päätöksen investoida miljoona euroa lähiliikuntapaikkaan jonkin koulun läheisyydessä. Varsinkin tänä korona-aikana päätös olisi varsin hyvä elvyttävä hanke. Rahoitus olisi varmasti saatavissa jostain lainana.

Kilpailutuksen jälkeen voittava, toivottavasti paikallinen, yritys ryhtyy toteuttamaan hanketta, joka vie suunnitelman mukaan vaikka puoli vuotta. Töissä on kuusi työntekijää. Kaupungin investoimasta miljoonasta menee yrityksen palkkakustannuksiin ehkä 300 tuhatta euroa, josta verojen ja työnantajamaksujen osuus on noin 170 000 euroa. Työntekijät saavat palkkana käteen noin 130 000 euroa, jonka he käyttävät todennäköisesti aika suurelta osin kulutukseen kuten ruokaan, asuntoon, lainojen maksuihin, auton polttoaineisiin jne. Liikevaihtovero on yleisesti 24 prosenttia, eli veroihin menee yhteensä noin 30 000 euroa. Raha kiertää edelleen, kauppiaat maksavat myymistään tuotteista tavaroiden tuottajille, työntekijöiden palkat, vuokrat ja monia muita maksuja. Kaupan kassatyöntekijät ja tavaroiden toimittajat ja kaikki muut maksavat veroja normaaliin tapaan. Raha kiertää edelleen, eli elvytys vaikuttaa monien toimeentuloon.

Verokertymä yrittäjän työntekijöiden palkasta on merkittävä tulonlähde yhteiskunnalle, lähes koko palkkasumma kiertää takaisin. Entäpä se loppu 700 000 euroa. Se ei suinkaan ole katetta yrittäjälle. Hän tuo kentälle koneita. jotka ovat nykyisten ajatusten mukaisesti ehkä jo osittain nollapäästöisiä. Kaikki laitteet on kuitenkin ostettu tällaisia hankkeita varten ja niiden poistoista ja lainakuluista on huolehdittava. Samoin ne ympäristöystävällisyydestään huolimatta kuluttavat energiaa, jonka hinnassa on veroja ja muita maksuja. Työmaalle on myös tietenkin ostettava erilaisia materiaaleja, mursketta, pinnoitteita, multaa, pensaita ja kukkia. Samoin lähiliikuntapaikkaan tarvitaan laitteita ja rakenteita. Kaikki materiaalit, laitteet ja muut investointitarvikkeet sisältävät oman osansa veroja ja maksuja sekä palkkoja. Elvytykseen käytetty miljoona euroa voi helposti tuottaa hyvinvointia kaupunkiin enemmän kuin alkuperäinen summa oli. Rahat käytetään moneen kertaan, koska ne kiertävät yhteiskunnassa niin monien käsien kautta.

Tämä oli lyhennetty tarina kaupungin tekemästä investoinnista ja sen vaikutuksista. Toivottavasti se rohkaisee tekemään päätöksiä, jotka tuottavat hyvinvointia meille kaikille. Mielestäni olisi ollut kaupungin talouden kannalta selkeä virhe, jos olisi päätetty olla investoimatta. Virheistä on opittava. Yhteiskuntaa voidaan muuttaa, mutta se vaatii aina päätöksiä, joista jonkun pitää kantaa vastuu.

 

Eero Hettula