Beskattningen gör skillnad

Skulle du vilja förtjäna några tusen mera per år? Då skulle det också löna sig för dig att kanske flytta efter billigare beskattning? I den utredning som Mauri Kotamäki gjorde är skillnaden mellan det billigaste och dyraste skatteöret sju procent. Medellönen för löntagaren i Finland är 3100 euro, då skulle skillnaden mellan dessa ytterligheter vara ungefär 200 euro per månad och 2400 euro per år. Med hjälp av skatteräknaren är det lätt att reda ut kommunalbeskattningens betydelse på de egna nettoinkomsterna (Keskuskauppakamarin verokiilalaskuri).

En flyttning är i alla fall en stressande process och påverkas också av andra faktorer, speciellt om den som flyttar har familj. I vårt extremfall med två medelinkomsttagare skulle den gemensamma inbesparingen vara i klassen 5000 euro per år. Man kan sedan utgående från detta jämföra vilka andra förändringar som påverkar intresset att flytta. Kommunalskattens storlek inverkar.

Vad kommunalskatten används till är stadens beslut, eller hur? De lagstadgade bestämmelserna förpliktar kommunerna och de kostnaders andel, som man fritt kan bestämma över, är endast en del av kommunalekonomins utgifter. Hoppas att man i det kommande valet väljer sådana personer som har framtidsutsikter och förstår betydelsen av samhället som en helhet. Gnabbande, småaktigt och fräckt bevakande av enbart egna fördelar samt otillbörligt munhackande leder ofta beslutsprocessen i fel riktning.

Till ekonomiska hushållens abc hör att uppnå balans. Man kan inte få allt, hur bra idéer man än skulle ha. Förra året fick kommunerna mycket pengar av staten. Nu är det ett väldigt bra tillfälle att göra beslut som håller in i framtiden och som stärker välmåendet. Det är mycket lättare att attrahera människor att flytta eftersom en livskraftig stad eller kommun är tilldragande.

Vår levnad har förändrats på många sätt, öppna landskap och bra service uppskattas. Ett livskraftigt samhälle växer och tillväxten skapar möjligheter att förbättra tjänsterna både med skattepengar och med hjälp av privata sektorn. Det här ökar igen attraktionen och en positiv spiral öppnas. Hur underligt det än låter ligger vår framgång ofta i våra egna händer. Vi kan om vi vill.