Bästa medlem

En stor del av den dagliga offentliga servicen sker inom kommunala sektorn. De nya förtroendevalda börjar i höst. Jag hoppas att de kandidater ni röstat på blivit invalda. Jag antar att vi har valt kunniga representanter som styr enligt god förvaltningssed.

Staten och kommunerna samlade år 2019, 73 miljarder euro i skatteintäkter och därtill obligatoriska socialskyddsavgifter för 28 miljarder euro. Enligt Centralhandelskammarens utredning för år 2019 betalade och redovisade företagen skatter och skattebelagda avgifter för sammanlagt 69 miljarder euro. Motsvarande siffra år 2017 var 63 miljarder.

De nämnda siffrorna berättar hur viktiga företagen och näringslivet är för samhället. Grovt taget kommer två tredjedelar av skatteintäkterna från företagsverksamheten. En del av dessa skatter blir kvar som kostnader för företaget. En del driver företagen in och redovisar vidare, som till exempel mervärdesskatten av kunderna, förskottsuppbörd och kostnader för arbetstagarnas löner och ägarnas dividend skatter.  Dessa skatteintäkter skulle ändå inte uppstå utan företagens affärsverksamhet.

Arbetsgivarna betalar lönekostnaderna i sin helhet, både nettolönen och skatterna och avgifterna som hör därtill. Det lönar sig att förmedla vidare informationen om skatteintäkterna från företagen, särskilt till de nyinvalda i fullmäktige. Jag tror att denna information ökar företagsvänligheten ibland kommunala beslutsfattarna i deras kommande agerande.

I Västra Nyland går det glädjande bra! I våra enkäter har företagens svar varit positivare än i övriga landet. På arbetsplatserna har man gjort ett utmärkt jobb, man har lyckats minimera kontakten mellan människor och undvika eventuella smittor. I det här skedet kan vi bara hoppas att pandemin så småningom försvinner, trots de enstaka sommarhändelser som nu förorsakat några fall.

Hangö är fult av turister, Lojos bostadsmässa har väckt intresse och för med sig många nya resenärer. Över lag verkar våra fina turistmål i Västra Nyland attrahera turisterna. Vi behöver själva nödvändigtvis inte resa någonstans på vår semester, utan i stället kan vi njuta av omgivningen och händelserna i hemknutarna. Tack vare stort utbud på aktiviteter behöver man inte enbart vila utan man kan också delta och hålla sig aktiv antingen på egen hand eller i större grupper. Vi kan önska alla välkomna till Västra Nyland – kom ihåg att följa pandemidirektiven!

Jag önskar alla en fin sommar!

Eero