Arbetsplatserna och Europa

Det står hundratals arbetsplatser till buds i Finland men det finns inte arbetare och sådana är inte heller på kommande. Teknologi-industrins arbetskraftsbrist råder i hela landet. Utbildningen lockar inte. Lönerna är bra, arbetet mångsidigt, arbetsverktygen är ofta high tech nivå, t.o.m robotar, arbetsvälmåendet och säkerheten är i skick. Det är alltså inte fråga om någon lågavlönad bransch där det skulle erbjudas korttids-, deltids-, eller nolltimavtal. Man skulle tro att det skulle nappa men av någon anledning intresserar sig inte ens de unga. För att inte nämna äldre eller kvinnor.

Personer som fått utbildning inom teknologibranschen placerar sig ofta i branscher som produktionsuppgifter, kundbetjäning, underhåll, försäljning, utländska investeringsprojekt eller produktutveckling. Skall man lappa arbetskraftsbristen med invandrare eller borde man flytta produktionen utomlands. Båda utvecklingstrenderna har anhängare som är för och emot. Jag väntar med spänning vem som kommer på en lösning till detta häpnandsväckande problem.

Bästa medborgare, gå och rösta i europavalet. En stor del av vår nya lagstiftning kommer från olika direktiv och förordningar på europeisk nivå. Europas inre marknad är väldig och skapar tillväxt och arbete och bör verka öppet och genuint. En förflyttning av arbetskraften är en utmaning för hela EU, det är väsentligt att stifta möjliggörande regler. Tillväxt måste också hittas från nya marknader, kunskapen och teknologin är av högsta nivå. Speciellt gäller detta innovationer vars mål är hållbar utveckling samt framtiden.

Hurudan värld vill vi ha? En värld som tror på demokratiska rättigheter och friheter samt förbinder sig till dessa eller en administration som är mera enväldig en nuvarande. Vi bör vilja och vara kloka nog att leda den industriella utvecklingen till en stadig grund. Vem annan av de globala aktörerna kunde göra det då det behövs europeiskt tänkande. Gå och rösta, ni kan påverka

Eero Hettula

Västra Nylands handelskammare, verkställande direktör