Medlemsavgiftsgrunder 2018

 

FÖRETAGSMEDLEMMAR
Omsättning milj. ,euro Personal Medlemsavgift 2018
0 – 1,0 159,-
1,0 – 2,0 1 – 10 230,-
11 -> 278,-
2,0 – 10,0 1 – 10 525,-
11 – 50 567,-
51 -> 665,-
10,0 – 20,0 1 – 50 1.100,-
51 – 100 1.596,-
101 -> 1.990,-
>20,0 2.780,-
BANKER OCH FÖRSÄKRINGSBOLAG
1 – 20 670,-
21 – 50 1270,-
51 -> 2780,-
KOMMUNER
0,27 euro/invånare 6 900,- (max)