Medlemsavgiftsgrunder 2019

 

FÖRETAGSMEDLEMMAR
Omsättning milj. ,euro Personal Medlemsavgift 2019
0 – 1,0 162,-
1,0 – 2,0 1 – 10 235,-
11 -> 284,-
2,0 – 10,0 1 – 10 535,-
11 – 50 578,-
51 -> 678,-
10,0 – 20,0 1 – 50 1.122,-
51 – 100 1.628,-
101 -> 2.030,-
>20,0 2.835,-
BANKER OCH FÖRSÄKRINGSBOLAG
1 – 20 683,-
21 – 50 1295,-
51 -> 2835,-
KOMMUNER
0,27 euro/invånare 7 038,- (max)