Ett medlemskap ger många fördelar!

Som medlem i handelskammaren får du nödvändig aktuell information om företagsverksamhet och näringsliv.

Som medlem får medlemsbrevet ca en gång per månad. Informationsbladet upplyser om aktuella händelser som inverkar på näringslivet. Följ också med våra hemsidor där vi rapporterar om aktuella frågor.

Som medlem är du berättigad till gratis rådgivning i juridiska och redovisningsmässiga frågor (skatte- och redovisningsärenden, frågor om arbetsförhållanden, avtalsfrågor och allmän juridik, samt varugranskning är specialområden för handelskammarjuristerna).

Handelskammaren ger experthjälp i många näringslivs- och företagsfrågor, bl.a. i anslutning till utrikeshandel.

Handelskammaren ordnar kontinuerligt skolningstillfällen i aktuella frågor. Som medlem har du rätt att delta i dessa skolningstillfällen till förmånliga medlemspriser.

Som medlem i Västra Nylands Handelskammare kan du beställa Koulutusonline  med vilken du utvecklar dina kunskaper när och var som helst samt Kauppakamaritieto (bl.a löneberäkning och arbetsförhållande).

Det lönar sig att vara medlem i handelskammaren – medlemsavgifterna är synnerligen förmånliga.
Kontakta oss och vi berättar mera: Eero Hettula 040 551 0416 eller byrån  019-233 222.

Bli medlem

Ansök om medlemskap för ditt företag i Västra Nylands handelskammare med blanketten nedan