Aktuellt

19.8.2019 TVL-tulolähde poistuu tietyiltä yhteisöiltä

Tulolähdejakoon tulee muutoksia osakeyhtiöille, osuuskunnille, säästöpankeille, keskinäisille vakuutusyhtiölle sekä muille kuin yleishyödyllisille aatteellisille yhteisöille vuoden 2020 verotuksesta lähtien. TVL-tulolähde poistuu näiltä yhteisöiltä kokonaan. MVL-tulolähde jää voimaan. Muilla yritys- tai yhteisömuodoilla tulolähdejako säilyy entisellään. Siten asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöillä sekä yleishyödyllisillä yhteisöillä

19.8.2019 Työsuhteen päättäminen työntekijän alisuoriutumisen perusteella

Työvelvoitteen laiminlyönnit näyttäytyvät yleensä työsopimuksessa sovittujen tehtävien suorittamatta jättämisenä, puutteellisena ammattitaitona ja aikaansaamattomuutena. Yksittäisiä virheitä sattuu kaikille työntekijöille. Tämä on inhimillistä eikä tavallisesti vaikuta irtisanomisen harkintaan, ellei virhe ole ollut olennainen ja sen vaikutukset työnantajalle tuntuvia. Siihen, mitä seurauksia huolimattomuudesta

16.8.2019 Afrikka – tulevaisuuden manner

Afrikan väestö kasvaa nopeasti. Talouskasvu on epätasaista. Maiden menestys vaatii talouden monipuolistamista ja modernisointia. Suomalainen osaaminen tarjoaa liiketoimin­tamah­dollisuuksia Afrikassa. Suomen Afrikan suurlähettiläät ovat tavattavissa Hel­singissä 14.8.2019, jolloin yrityksillä on mahdollisuus kuulla viimeiset uutiset Afrikasta ja verkostoitua muiden yritysten ja eri

16.8.2019 Mitä työnjohto-oikeuden perusteella voi määrätä?

Voiko työnantaja määrätä työntekijän vaihtamaan työskentelypaikkaa toiseen toimipisteeseen? Joskus jopa viereiseen huoneeseen vaihtaminen aiheuttaa erimielisyyttä työpaikalla. Paras vaihtoehto jatkoa ajatellen on tietenkin vapaaehtoinen siirtyminen, vaikka sitten pitkin hampain. Muutoksen taustan ja perustelujen kertominen yleensä auttaa löytämään sovinnollisen ratkaisun, ja tietenkin

16.8.2019 Yksityisten sosiaalihuoltopalveluiden arvonlisäverotus

Kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen myynti voi olla arvonlisäverotonta, jos palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle sosiaalihuoltopalveluina (AVL 37 §). Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti vain, jos toiminta on sosiaaliviranomaisten valvomaa ja palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle, jonka toimintakyky

27.6.2019 Solig och trevlig sommar!

Hangö-Hyvinge banan elektrifieras äntligen! Många har talat och verkat för banan i årtionden och har därmed all orsak att vara nöjda. I många sammanhang har vi argumenterat för och motiverat behovet av elektrifiering. Näringslivet, industrin och handeln har nytta av

19.6.2019 AHK-verkosto on portti suomalaisyritysten kansainvälistymiselle

Saksan kauppakamareiden ulkomaanverkosto (AHK, saks. ”Auslandshandelskammern”) ulottuu 142 toimistoon 92 maassa. Se on maailman tehokkaimpia vientiverkostoja ja se on ollut suomalaisyritysten hyödynnettävissä vuodesta 2017 lähtien. Verkostoon kuuluva Saksalais-Suomalainen Kauppakamari on toiminut Helsingistä käsin jo yli 40 vuotta. Sen tehtävänä on

19.6.2019 Vähimmäisosakepääoman vaatimus poistuu 1.7.2019

Yksityistä osakeyhtiötä, asunto-osakeyhtiötä ja osuuskunnan vararahastointia koskeva 2 500 euron vähimmäispääomavaatimus poistuu 1.7.2019. Perustelut muutokselle Muutoksen tarkoituksena oli helpottaa ammatinharjoittamista ja muuta mikro- ja pienyritystoimintaa ilman henkilökohtaista vastuuta. Tavoitteena oli yksityisten osakeyhtiöiden hyödyntämisen helpottaminen pienimuotoisessa ja aloittavassa liiketoiminnassa sekä rekisterikäytäntöjen

19.6.2019 Muistettavaa määräaikaisista työsopimuksista

Onko kolmas peräkkäinen määräaikainen työsopimus jo liikaa? Voidaanko määräaikainen työsuhde päättää ennen määräajan loppumista? Pitääkö määräaikaisille työntekijöille antaa samat edut kuin kokoaikaisillekin? Määräaikaiset työsuhteet herättävät monenlaisia kysymyksiä työpaikoilla, ja tähän artikkeliin on koottu keskeisiä usein mieltä askarruttavia asioita. Määräaikaisuuden peruste

28.5.2019 Lausunto Uusimaa kaava 2050