Aktuellt

12.4.2019 Yksityishenkilön veroilmoitus ja verotus verovuodelta 2018

Luonnollisen henkilön verotustietojen ilmoittaminen muuttuu. Esitäytettyä veroilmoitusta ei enää lähetetä korjattuna vaan käytetään erillisiä lomakkeita tai ilmoitus tehdään sähköisesti. Verotus tulee päättymään verovelvolliskohtaisesti eri aikaan mahdollisimman nopeasti verotuksen toimittamisen jälkeen. Esitäytetty veroilmoitus Verohallinto lähettää esitäytetyn veroilmoituksen maalis-huhtikuun aikana. Esitäytetty veroilmoitus

12.4.2019 Vuosilomalain muutos 1.4.2019 – vuosilomaa täydentävät lisävapaapäivät

Eduskunta on hyväksynyt vuosilomalain muutokset ja ne tulevat voimaan 1.4.2019. Niitä sovelletaan 1.4.2019 alkavan lomanmääräytymisvuoden lomaoikeuteen, mutta ne voivat kuitenkin tulla sovellettaviksi lomakorvauksen laskennassa jo vuonna 2019. Muutosten myötä työntekijälle tulee oikeus vuosilomaa täydentäviin lisävapaapäiviin siltä osin, kuin työntekijän täydeltä

12.4.2019 Tunnista tosiasialliset edunsaajat!

Tosiasialliset edunsaajat ja rahanpesulaki Yritysten ja yhteisöjen velvollisuutena on ollut 1.1.2019 lähtien pitää tosiasiallisista edunsaajistaan ajantasaista listaa. Lain mukaan listasta tulee ilmetä nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, kansalaisuus, kotimaa, kotikunta sekä määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus. Tietyissä tilanteissa yhteisöille tulee

11.4.2019 Mitä palveluja julkinen notaari tarjoaa Suomessa ?

Useissa maissa käytetään julkisia notaareita varmentamaan asiakirjojen aitoutta tai niiden sisältöä. Myös Suomessa on maistraateissa saatavilla julkisten notaareiden palveluita. Yritysten aloittaessa vientiä uusiin kohdemaihin, on tarve erilaisille todistuksille ja asiakirjojen varmentamisille lisääntynyt. Julkisilla notaareilla on Suomessa laaja tehtävänkuva, mutta tässä

9.4.2019 Kevään HHJ – ilmoittaudu – osallistu!

26.3.2019 Tarkista oma verokiilasi

20.3.2019 Länsi-Uudenmaan pidettävä vielä suurempaa ääntä itsestään

18.3.2019 Varifrån och hur får vi arbetskraft?

Arbetssäkerhetsutmaningen fortsätter, anmäl er med. Vi kommer att förnya konceptet och tar gärna emot idéer hur vi ska utveckla! Tävlingsreglerna är fortsättningsvis desamma som tidigare. Säkerheten på arbetsplatserna är den första förutsättningen för välmående på arbetet och utgör en viktig

18.3.2019 Tulevaisuus ilman sotea

Sote ei toteutunut, joten kaupunkien ja kuntien on etsittävä muita ratkaisuja kustannusten hillitsemiseksi. Aikaa ei ole odotteluun. Vaikutuksia tulemme näkemään itse kukin omassa elämässämme ja lähipiirissämme. Sote olisi leventänyt hartioita, mutta silti muutoksia olisi tehty. Nyt asiat ovat omissa käsissä.

8.3.2019 HHJ – koulutus 6.5-17.6.2019