Varifrån och hur får vi arbetskraft?

Arbetssäkerhetsutmaningen fortsätter, anmäl er med. Vi kommer att förnya konceptet och tar gärna emot idéer hur vi ska utveckla! Tävlingsreglerna är fortsättningsvis desamma som tidigare. Säkerheten på arbetsplatserna är den första förutsättningen för välmående på arbetet och utgör en viktig grund för företagens framgång. Säkerhetsdagen förnyas för att aktivera deltagarna. Ofta förbättrar ytterligare uppmärksamhet avsevärt säkerhetsbeteendet.

Tillgången på arbetskraft är en utmaning som kontinuerligt försvåras trots att det fortsättningsvis finns många arbetslösa. Vi har tillsammans med regionens yrkesläroinrättningar och yrkeshögskolor tillsammans sökt lösningar till hur man kunde underlätta situationen. Speciellt bristen på utbildning inom tekniska branschen är avsevärd. Kunnig arbetskraft finns inte heller i framtiden att tillgå om utbildningen inte utvecklas. Ordnandet av andra stadiets yrkesutbildning är ännu på hälft. Nya utbildningen som sker delvis på arbetsplatserna har praktiska problem. Dessa bör lösas. Kom med och utveckla och ni får kunnig arbetskraft i fortsättningen. Ärendet behandlas i alla våra enheter och utskott och vårt mål är att kunna presentera en fungerande lösning under detta år.

En annan faktor som påverkar tillgången på arbetskraften är arbetets och arbetsplatsernas dragningskraft. Många har gamla förutfattade meningar om arbetsplatsernas atmosfär, arbetets kvalitet och meningsfullhet. Att bekanta sig med arbetsplatserna kunde öppna mångas ögon och öka arbetets attraktionskraft. En höjning av företagsimagen är speciellt i företagets men också i vårt intresse.
Samhällsreformerna går långsamt framåt. Många för företagen viktiga processer är med i sote projektet. Planeringens och reglernas stora verk AVI och ELY kommer kanske att förändras. Eller också förblir verksamhetssättet som förut och ingenting förändras. Det är möjligt att sote inte förverkligas. Ändå kommer nästa regering att få tampas med en lika svår sak med nästan samma förkortning dvs sotu. Detta spel er inte bra ut, spelarna byts ut, men samma mönster upprepas. Det är viktigt att speciellt tjänsteinnehavarnas sätt att verka tål dagsljus och utvecklas med övriga samhället. Behöver man t.ex överväga handelns planläggning in i minsta detalj då man inte vet hur handel idkas om fem år. Affärernas placering är för dem själva ett beslut på strategisk nivå och därmed säkert noga övervägt. Ett annat exempel på myndigheternas petighet är industrins regleringar samt bestämmelser. Är det alltså ofta skäl att misstänka syftet, kunnandet samt hur äkta och uppriktig man är i planläggningen.

Kära vänner, vi ordnar utbildning! Använd dessa tjänster, prioritera om ni har möjlighet. Vi behöver deltagare för att kunna erbjuda högklassig utbildning på vårt område. Den är förmånligare för er och tar mindre tid i anspråk. Samtidigt bekantar ni er med övriga deltagare, att bilda nätverk är en del av yrkets och kunnandets effektiva utveckling. Välkomna!

Eero