Sommarhälsningar från handelskammaren

Arbetsplatsens säkerhet är första steget till välmående på arbetsplatsen och en viktig grund för företagets framgång. Det är dags att anmäla sig till årets arbetssäkerhetsutmaning, mera information finns på våra hemsidor. Extra uppmärksamhet förbättrar oftast säkerhetsrutinerna.

Då jag blickar tillbaka i min kalender så tror jag inte det gått en enda vecka detta år utan ett landskaps- eller sotemöte. Alla har inte burit frukt.. Ofta har det känts som om någon större och starkare yttre kraft borde styra tänkandet. När det gäller företag hanterar man ofta förändringar gällande verksamheten med klart mindre byråkrati. Stämmer det att offentliga pengar har mindre värde som man kan slösa med. Det är ett intressant företag att planera och besluta om allting på förhand. Enligt mig är det inte möjligt men det är dyrt. Den nya organisationen byggs upp av de bästa byråkrater som finns. En del av utredningen och besluten hade man säkert kunnat flytta till efter förändringen, det hade kunnat varit ett mera strömlinjeformat beslutande. En hel fyra års regeringsperiod räcker tydligen inte, men om detta ärende har man redan tvistat i 12 år. Kan ni tänka er en företagsfusion som skulle ta årtionden i anspråk. I sådant fall har nog den andra parten gjort  hårt motstånd.

Vi deltar också i fortsättningen i processen. Det är fråga om många för näringslivet viktiga saker. Kartläggningen och samhällsplaneringens viktiga parter som ELY och AVI är med i förändringen. Vem besluter om vad, hur sköter man i fortsättningen om regleringen i Finland? Det är väsentligt att upprätthålla både den nationella och lokala infran och speciellt utvecklingen. Dessa tenderar bli i skuggan av sote.

Hösten blir en viktig tid för påverkan. Regeringsprogrammet görs upp och det är skäl att få med mål som har en stärkande och uppiggande effekt på näringslivet. Lyckligtvis så förstår man nuförtiden på beslutsnivå att samhället mår bättre när näringslivet fungerar.

Handelskammaren förnyas. Vi uppgör en gemensam vision för handelskamrarna om framtiden och en strategi som grundar sig på den. Kom med i verksamheten, vi finns till för medlemmarna. Vi kan endast gemensamt uppnå den bästa nivån. I regionen finns mycket potential till förfogande.

På sommaren är det tid att läsa och njuta. Jag rekommenderar Hararis bok Homo Deus. Man får lite perspektiv på vad som kan hända under detta århundrade. Kommer tron på demokratin att finnas under denna tid av fejknyheter och globala scenarier.

Trevlig sommar

Eero