Aktuellt

20.11.2018 Stadgeenligt höstmöte

Västra Nylands handelskammares stadgeenliga höstmöte hålls 20.11. Vi meddelar plats och klockslag senare.  

12.11.2018 Rumakin voi saada tekijänoikeuden suojaa

  Tekijänoikeuden suojaa saadakseen työn on ylitettävä niin sanottu teoskynnys. Kirjallisen tai taiteellisen työn tulee olla omaperäinen ja itsenäinen luovan ilmaisun tulos, eikä kopio tai jäljitelmä. Taiteellisuutta ”hyvää makua” tai ”korkeaa laatua” ei sen sijaan vaadita, eikä työn tekemiseen käytetty

9.11.2018 Finanssilounas

7.11.2018 HHJ-hyväksytty hallituksen jäsen 7.11-12.12

25.10.2018 Työntekijän irtisanominen henkilökohtaisilla perusteilla

  Hallituksen suunnitellessa muutoksia työntekijöiden irtisanomista koskeviin säännöksiin on hyvä muistuttaa mieleen työsuhteen päättämiseen liittyvät perusasiat. Henkilöön liittyvästä irtisanomisperusteesta Työnantaja voi irtisanoa työntekijän työsuhteen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Sellaisena voidaan pitää työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä

10.10.2018 Brexit

Brexitissä ei ole voittajia Suomen talouden ja työpaikkojen kannalta on tärkeää säilyttää mahdollisimman häiriötön yhteistyö Iso-Britannian kanssa erosopimuksen sisällöstä huolimatta. Yhteistyö ei voi kuitenkaan enää olla yhtä helppoa kuin aiemmin.https://kauppakamari.fi/2018/09/24/brexitissa-ei-ole-voittajia/ Tullin verkkosivuilla on tietoa brexitin vaikutuksista tulliselvitykseen https://tulli.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tullin-verkkosivuilla-on-tietoa-brexitin-vaikutuksista-tulliselvitykseen https://tulli.fi/tietoa-tullista/ajankohtaista/brexit https://tulli.fi/en/about-us/current-topics/brexit

3.10.2018 Argentina gets back on track

Argentina is in the process of undergoing important economic changes, more specifically, the kind of structural reforms that will pave the way to sustainable growth and development in the medium and long run. The process started in 2016 when Mr.

3.10.2018 Verokarhu heräsi verkkokaupan ja kaukomyynnin kasvuun

Vuosittain kasvava kaukomyynti ja verkkokauppa ovat eri maiden verohallintojen mielenkiinnon kohteena. Suomessa Verohallinto valvoo ulkomaisten verkkokauppojen myyntiä suomalaiskuluttajien ostosten perusteella. Kaukomyynnillä tarkoitetaan myyntiä, jossa myyjä tai joku myyjän puolesta huolehtii tavaroiden kuljettamisesta määränpäämaahan yksityishenkilöille tai heihin rinnastettaville ei-verovelvollisille henkilöille (muun

3.10.2018 Työntekijän lääkärikäynnit – ovatko työaikaa, maksetaanko palkkaa?

Työntekijän lääkärikäynnit aiheuttavat aika-ajoin päänvaivaa työnantajille. Saako lääkäriajan varata työajalle, maksetaanko siltä ajalta palkkaa ja niin edelleen. Epäselvyydet johtuvat osin siitä, että on olemassa monenlaisia lääkärikäyntejä ja monenkirjavia käytäntöjä työpaikoilla. Lääkärikäynnit voivat olla lakisääteisiä, työehtosopimuksen edellyttämiä, työnantajan määräämiä ja työntekijän

4.9.2018 Sysselsättning och ekonomi

Enligt Nylands TE byrå fanns det i Juni i Västra Nyland 3870 arbetslösa, med varierande arbetslöshetsprocent från Ingås 7.2 till Hangös 9.8. Där finns potentiell arbetskraft för vår region, men enligt EK:s konjunkturbarometer uppgav ändå  regionens företag arbetskraften som det