Aktuellt

16.5.2018 Stadgeenligt vårmöte

Handelskammarens stadgeenliga vårmöte börjar kl. 17.00 och i samband med det näringslivsforum  kl. 13.00.      

16.5.2018 Näringslivsforum

23.4.2018 Explore the Balkans Business Opportunities

The Balkan region has made great progress, moving from war to peace, from disintegration to cooperative development and implementing democratic and economic reforms on the path towards EU integration. Good geographical location and European business culture are the basic advantages

19.4.2018 Hyödyt irti vapaakauppasopimuksista

Vapaakauppasopimukset ovat yksittäisten valtioiden tai niiden ryhmittymien välisiä sopimuksia, joissa sovitaan erilaisista kaupankäyntiä edistävistä toimista ja esteiden purkamisesta. Tällaisia ovat mm. tullien ja vientirajoitusten poistaminen tai niiden merkittävä laskeminen, palvelukaupan ja tullimenettelyjen helpottaminen, markkinoillepääsyä koskevien sääntöjen yhdenmukaistaminen tai poistaminen, investointien

19.4.2018 Epäselvä lasku tuli – pitääkö ihan oikeasti maksaa?

Yrityksissä, yhteisöissä ja säätiöissä vastaanotetaan edelleen paljon epämääräisiä kirjeitä ja laskuja, jotka ovat aiheettomia tai tarkemmin tarkasteltaessa saattavat osoittautua tarjouksiksi. Epäselvä sopimus tai lasku Suuri osa laskuista ja tarjouksista on toki aiheellisia. Mukaan mahtuu kuitenkin yhteydenottoja, joiden lähettäjien tarkoitusperät eivät

19.4.2018 Anmäl ditt företag till arbetssäkerhetsutmaningen 2018

Vi kör igen igång arbetssäkerhetsutmaningen för år 2018. Välkommen med! Under utmaningen gör du ett besök hos ett företag där du bedömer arbetssäkerheten. Detta kan du göra redan nu! Därtill sänder du oss information (när den finns att tillgå) om

19.4.2018 Arbetssäkerhetsdagen 10.4 i Karis

Västra Nylands handelskammare stod värd för arbetssäkerhetsdagen 10.4. Dagens tema var arbetshälsa och prisutdelning för arbetssäkerhetsutmaningen 2017. Välgörenhetspengarna tilldelades Fontana House klubbhus i Karis. Länsi-Uudenmaan kauppakamari toimi isäntänä työturvallisuuspäivällä 10.4. Päivän teemana oli työhyvinvointi ja työturvallisuushasteen 2017 palkintojen jako. Seuraavat

4.4.2018 Työturvallisuushaaste ohje 2018

Tapaturmatilastot Tapaturmatilastot vuodelta 2018 on toimitettava osoitteeseen: office@lansiuusimaa.chamber.fi Toimitamme excel laskentapohjan, johon tarvitaan – tapaturmien lukumäärä – tapaturmista johtuneet poissaolopäivät – työtunnit – mahdollisuuksien mukaan myös aikaisempien vuosien tiedot. Turvallisuusarviointi Turvallisuusarvioinnit suoritetaan ristiin arviointina kahden työpaikan välillä. Tarvittaessa kootaan kolmen

16.3.2018 Omavastuu loman aikana sairastumisessa

Kesälomien lähestyessä on hyvä palauttaa mieliin työntekijöiden omavastuu vuosilomalla sairastumisessa. Omavastuu koskee tilanteita, jolloin työntekijä sairastuu lomansa jo alettua. Vuonna 2016 voimaan tulleen vuosilomalain muutoksen mukaan työntekijällä voi olla enintään kuusi omavastuupäivää kunakin lomanmääräytymisvuonna ansaitun vuosiloman aikana. Täysi kuuden päivän

14.3.2018 Maahantuonnin arvonlisäverotus

Maahantuonnilla tarkoitetaan tavaroiden tuomista EU:n ulkopuolelta EU:n alueelle. Suomessa tavaroiden maahantuonti tapahtuu silloin, kun tavaroita tuodaan EU:n ulkopuolisista maista Suomeen. Ahvenanmaa katsotaan tavarakaupan osalta EU:n ulkopuoliseksi alueeksi eli tavaroiden hankkiminen Ahvenanmaalta Suomeen käsitellään arvonlisäverotuksessa myös maahantuontina. Maahantuonnin arvonlisäverotus Verohallinnolle Maahantuonnin