Aktuellt

13.5.2018 Stadgeenligt vårmöte och näringslivsforum 16.5.2018

Handelskammarens stadgeenliga vårmöte och näringslivsforum ordnas 16.5.2018 kl. 13.00. Programmet skickas senare. Vänligen reservera datumet redan nu i din kalender.    

14.2.2018 Ilmaistilaisuus tietosuoja-asetus

Tule mukaan Länsi-Uudenmaan kauppakamarin ” Uusi tietosuoja-asetus -GDPR” koulutukseen – tilaisuus on maksuton kauppakamarimme jäsenille! Paikka ja aika: 15.3.2018 klo 9.00 – n. 12.30, Lärkkullan opisto, Lärkkullantie 22, Karjaa Asiantuntijat: lakimies, VT, Minna Aalto-Setälä, Keskuskauppakamari sekä asianajaja Erkko Korhonen, Hannes

2.2.2018 Lagändringar ifråga om arbetsavtal med varierande arbetstid

Regeringen har avgett en proposition med syftet att förbättra ställningen för arbetstagare med varierande arbetstid. Lagändringarna avses träda i kraft 1.6.2018. Villkor om varierande arbetstid Med varierande arbetstid avses ett arbetstidsarrangemang där arbetstagarens arbetstimmar varierar inom vissa gränser utifrån hur

2.2.2018 Vi gjorde ett affärsförvärv, vad bör man göra med arbetstagarna? – Om anställningsförhållanden i samband med företagsköp

Julkaistu 27.12.2017 klo 16:28 Förvärv av affärsverksamhet Det är vanligt i affärslivet att man förvärvar ny affärsverksamhet till ett företag. Efter förvärvet av affärsverksamheten och vid planeringen av förvärvet kan det uppstå frågor kring arbetstagarna. Till företagsarrangemang och företagsköp ansluter

2.2.2018 Uudistetut IT2018-ehdot helpottavat IT-alan tietosuoja-asetukseen valmistautumista

29.1.2018 | K3 VIESTINTÄ Suomalaisyritykset valmistautuvat parhaillaan EU:n uuden tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin. IT-alalla sopimusten tekoa tulevat helpottamaan helmikuussa julkaistavat uudet IT2018-sopimusehdot, joissa on pyritty huomioimaan tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset. Samaan aikaan ehtojen käyttöohjeita ollaan uudistamassa hyödyntäen legal designia eli sopimusmuotoilua. EU:n tietosuoja-asetuksen eli GDPR:n (General Data

2.2.2018 Maanteiden- ja rautateiden runkoväylät

Maantielain sekä ratalain mukaan osa liikenneväylistä voidaan määritellä runkoväyliksi Liikenne- ja viestintäministeriön määräyksellä. Maantielakia ollaan uudistamassa ja päätös annetaan uuden maantielain mukaan. Ratalakia ollaan uudistamassa vastaavasti​.

1.2.2018 Kauppakamarin vientiasiakirjojen kysyntä kasvaa – Kiina hipoo jo kärkeä

Kauppakamarin alkuperätodistusten kysyntä on tänä vuonna noussut ennätystasolle. Alkuperätodistuksia on myönnetty marraskuun loppuun mennessä yli 64 000 kappaletta. Vastaavin lukuihin ollaan päästy viimeksi vuonna 2013. Kehitys myötäilee tullin vientikaupan tilastoja. Alkuperätodistusten kohdemaiden kärjessä on jo pitkään ollut Venäjä, mutta kakkospaikalla

1.2.2018 Perustajaurakointi tilinpäätöksessä

Kirjanpitolautakunnan antaman uuden yleisohjeen 6/2017 mukaan tulojen ja menojen kohdistaminen kuten myös varojen arvostus voidaan tehdä nyt samoilla periaatteilla sekä kirjanpidossa että verotuksessa. Suoriteperusteinen tuloutus on pääsääntönä tässä ohjeessa. Huomaa myös vaikka rakentamista ei olisi edes vielä aloitettu, kaupantekohetkellä tehdään

1.2.2018 Häirintätapausten selvittäminen työpaikalla

Työpaikalla tapahtunutta häirintää ja epäasiallista kohtelua on todennäköisesti ollut työpaikoilla aina, mutta viime aikoina muun muassa sosiaalisen median esille nostaman #metoo-kampanjan ansiosta häirintäasioihin kiinnitetään työpaikoilla huomiota enemmän kuin aikaisemmin. Työturvallisuuslaissa kielletään häirintä, joka aiheuttaa työntekijän terveydelle haittaa tai vaaraa. Häirintä

23.1.2018 Muutoksia tuloverotukseen

Vuosi 2018 toi muutoksia tuloverotukseen. Tärkeimmät uudistukset voi tiivistää kolmeen kohtaan. Verovapaita päivärahoja kolme vuotta Työkomennuksen ajalta voidaan nyt maksaa verovapaita päivärahoja kolmen vuoden ajan, kun työntekijä työskentelee tilapäisesti niin sanotulla erityisellä työntekemispaikalla eikä omalla varsinaisella työpaikallaan. Aiemmin verovapauden edellytyksenä