Aktuellt

3.10.2019 HHJ-hyväksytty hallituksen jäsen

Maamme tulevaisuuden strategioissa yksi painopistealueista on yrittäjyyden edistäminen ja pk-yritysten kasvun tukeminen. Näin luodaan mahdollisuuksia uusien työpaikkojen syntymiselle ja vanhojen säilymiselle. Yrittäjä, yritysjohto, omistajat ja rahoittajat tarvitsevat tuekseen eri alojen kokeneita asiantuntijoita, liiketoimintaosaajia, jotta yritys kykenisi kaupallistamaan tuotteitaan, kasvamaan, uudistumaan

5.6.2019 Stadgeenligt vårmöte 5.6

28.5.2019 Lausunto Uusimaa kaava 2050

22.5.2019 Arbetsplatserna och Europa

Det står hundratals arbetsplatser till buds i Finland men det finns inte arbetare och sådana är inte heller på kommande. Teknologi-industrins arbetskraftsbrist råder i hela landet. Utbildningen lockar inte. Lönerna är bra, arbetet mångsidigt, arbetsverktygen är ofta high tech nivå,

22.5.2019 World Expo 2020 in Dubai – join the Finland’s pavilion Snow Cape

Finland, together with over 100 Finnish companies, will participate in the World Expo 2020 with pavilion Snow Cape. Over 25 million visitors are expected, and circa 190 countries are participating the Expo from 20 October 2020 to 10 April 2021.

22.5.2019 Malttia koeaikapurkuihin!

Työsopimuslain mukaan kumpi tahansa sopimuspuoli voi purkaa työsopimuksen koeajan kuluessa. Koeaikapurun kohdalla normaalit työsopimuslain mukaiset irtisanomisperusteet eivät sovellu. Koeaikapurkua ei voida kuitenkaan toimittaa aivan millä tahansa perusteella. Työsopimusta ei saa nimittäin purkaa syrjivillä tai muutoinkaan koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla.

22.5.2019 Uusi tavaramerkkilaki ja toiminimilain uudistus

Uusi tavaramerkkilaki tuli voimaan 1.5. 2019. Tavoitteena on ollut selkeä ja moderni laki, joka mahdollistaa sähköisen asioinnin. Lailla saatettiin kansallisesti voimaan uudistettu EU:n tavaramerkkidirektiivi ja Singaporen sopimuksen sisältö. Perusasiat säilyvät uudessa laissa. Tavaramerkillä voidaan erottaa tavaramerkin haltijan tavarat tai palvelut

12.4.2019 Yksityishenkilön veroilmoitus ja verotus verovuodelta 2018

Luonnollisen henkilön verotustietojen ilmoittaminen muuttuu. Esitäytettyä veroilmoitusta ei enää lähetetä korjattuna vaan käytetään erillisiä lomakkeita tai ilmoitus tehdään sähköisesti. Verotus tulee päättymään verovelvolliskohtaisesti eri aikaan mahdollisimman nopeasti verotuksen toimittamisen jälkeen. Esitäytetty veroilmoitus Verohallinto lähettää esitäytetyn veroilmoituksen maalis-huhtikuun aikana. Esitäytetty veroilmoitus

12.4.2019 Vuosilomalain muutos 1.4.2019 – vuosilomaa täydentävät lisävapaapäivät

Eduskunta on hyväksynyt vuosilomalain muutokset ja ne tulevat voimaan 1.4.2019. Niitä sovelletaan 1.4.2019 alkavan lomanmääräytymisvuoden lomaoikeuteen, mutta ne voivat kuitenkin tulla sovellettaviksi lomakorvauksen laskennassa jo vuonna 2019. Muutosten myötä työntekijälle tulee oikeus vuosilomaa täydentäviin lisävapaapäiviin siltä osin, kuin työntekijän täydeltä

12.4.2019 Tunnista tosiasialliset edunsaajat!

Tosiasialliset edunsaajat ja rahanpesulaki Yritysten ja yhteisöjen velvollisuutena on ollut 1.1.2019 lähtien pitää tosiasiallisista edunsaajistaan ajantasaista listaa. Lain mukaan listasta tulee ilmetä nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, kansalaisuus, kotimaa, kotikunta sekä määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus. Tietyissä tilanteissa yhteisöille tulee